CD album Petra Vrány, doktoranda Pedagogické fakulty UP, vystavuje Musikverein Wien

Repro: Žurnál Online
Úterý 27. únor 2024, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Houslista a zároveň houslový pedagog Petr Vrána, posluchač doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, je autorem aranžérského CD projektu A Tribute to George Gershwin & The String Quartet, na němž se interpretačně podílela smyčcová formace Corvus Quartet. Hudební album je nyní součástí CD kolekce Universal Edition, umístěné ve vídeňském koncertním domě hudebního spolku Musikverein.

CD s názvem A tribute to George Gershwin & The String Quartet obsahuje smyčcové verze dvou vybraných instrumentálních děl amerického hudebního skladatele George Gershwina. Realizace CD projektu, stejně jako samotný řešitelský proces souvisejícího grantu, se uskutečnily pod odborným dohledem mentora grantu, profesora Petra Planého z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP.

„Cílem a uměleckým záměrem bylo interpretovat vybraná díla velikána světové hudební scény George Gershwina prostřednictvím nových, nekonvenčních, a pokud možno inovativních smyčcových aranžmá,“ uvedl Petr Vrána, který při realizaci alba zastával i pozici výkonného hudebního producenta, interpreta, aranžéra a symptomaticky také hlavního řešitele grantového projektu.

Hudební obsah alba tvoří instrumentální úpravy Gershwinova klavírního cyklu Three Preludes For Piano (1926) a plnorozsahová komorní verze symfonické poemy An American In Paris (1928) pro smyčcové kvarteto. CD nosič je opatřen devatenáctistránkovým bookletem v anglickém znění. Součástí CD brožury jsou i odborné recenze dvou zahraničních akademických autorit z Itálie a Slovenska. Od února je album spolu s jedenácti dalšími audio projekty vystaveno v prezentační CD vitríně hudebního nakladatelství Universal Edition, která je fixní součástí reprezentačních prostor světoznámého Musikverein Wien.

Návštěvníci tohoto věhlasného hudebního stánku se tak nově mohou prostřednictvím prezentační CD vitríny renomovaného hudebního nakladatelství Universal Edition seznámit s aktuální nabídkou nahrávek hudebních skladatelů/aranžérů z různých zemí světa, včetně jednoho zástupce českého.

„Tato forma prezentace poskytuje mimořádnou příležitost k dosažení efektivní publicity a prestiže tvůrčích/uměleckých počinů v autoritativním prostředí věhlasného koncertního domu, situovaného v samotném srdci významného evropského kulturního centra, města Vídně,“ dodal doktorand PdF UP.

Obsah prezentační vitríny nakladatelství Universal Edition je obměňován zpravidla čtvrtletně. CD album A Tribute to George Gershwin & The String Quartet, jehož limitované vydání bylo realizováno s institucionální podporou Univerzity Palackého, a to v rámci vědeckovýzkumného grantu č. DSGC-2021.0031, je uloženo ve fondech českých vědeckých knihoven. Jeho digitální verze je v současnosti dostupná i prostřednictvím streamovacích platforem.

Související grantový projekt byl realizován v rámci Doktorské studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého (v roce 2021), která byla financována z prostředků OP VVV Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19-073/0016713.

Mgr. Petr Vrána (* 1976), posluchač doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na PdF UP, absolvoval Konzervatoř P. J Vejvanovského Kroměříž a magisterský studijní program Hudební umění na Umělecko-pedagogické katedře Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v houslové třídě profesora Zdeňka Goly. V letech 2001–2013 profesně působil v Komorní filharmonii Pardubice a od roku 2004 je členem smyčcové formace Corvus Quartet, s níž se úzce pojí i jeho aranžerské aktivity. Výuce houslové hry na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci se věnuje od roku 2010. Funkci vedoucího oddělení strunných a bicích nástrojů zde zastává od roku 2016. Každoročně vyučuje na Olomouckých interpretačních kurzech OLMIK. Je také autorem několika hudebně-teoretických výstupů, které byly publikovány ve sbornících mezinárodních konferencí nebo odborných časopisech v Česku a na Slovensku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)