Cenu Edvarda Beneše získala absolventka Univerzity Palackého

Hana Pospíšilová získala Cenu Edvarda Beneše.
Foto:archiv města Sezimovo Ústí
sobota 3. prosince 2016, 07:30 - Text: Milada Hronová

Hana Pospíšilová, absolventka katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, získala cenu Edvarda Beneše 3. stupně v kategorii historie 20. století. Prestižní ocenění obdržela za svou magisterskou práci Životní osudy policisty a zpravodajského důstojníka JUDr. Oldřicha Maláče (1910 – 1991).

 „Cena je pro mě velkou poctou a velmi si jí vážím,“ řekla Hana Pospíšilová. O dějiny 20. století se sice zajímá už od gymnaziálních studií, o osobnosti JUDr. Maláče se však dozvěděla až od svého vedoucího magisterské práce Pavla Kreisingera.

„Když jsem prostudovala první materiály, zjistila jsem, že doktor Maláč byl velmi zajímavou osobností, jejíž životní příběh odráží bouřlivé události formující 20. století.  Zatím se tímto tématem nikdo nezabýval. Jsem přesvědčena, že by rozhodně nemělo uniknout pozornosti,“ dodala oceněná absolventka katedry historie, která se magisterské práci věnovala rok a půl.

„Nejnáročnější částí bylo dohledávání archivních dokumentů, jejich kompletace a doplnění neznámých údajů v Maláčově životě, k němuž scházely primární dokumenty. K osobnosti Oldřicha Maláče totiž doposud existovalo jen několik memoárových medailonků. Nejpodrobnější informace o něm nedávno přinesla vydaná publikace Václavy Jandečkové, která pojednává o tajné akci komunistických bezpečnostních složek nazvané Kámen, jejíž obětí se roku 1948 manželé Maláčovi stali,“ shrnula Hana Pospíšilová. Hodnotící komise ji ocenila za kritický způsob práce s prameny i za schopnost analogie tam, kde zdroje k hlavnímu aktérovi chybějí. Vyzdvihla také autorčin určitý „nadhled a nefascinaci Maláčovou osobností“.

Velkou radost má z Ceny Edvarda Beneše, která doputovala na katedru historie FF UP, i vedoucí práce Hany Pospíšilové Pavel Kreisinger. „I když si diplomantka vybrala ke zpracování náročné a rozsáhlé téma, výsledek její práce má nadprůměrnou úroveň. Má mimořádný rozsah a v některých ohledech dokonce i překračuje požadavky kladené na magisterské diplomové práce a blíží se tak spíše rigorózní či disertační,“ řekl.

Soutěž o Cenu Edvarda Beneše je určena mladým historikům a sociologům. Každoročně ji vyhlašuje Sezimovo Ústí.