Ceny děkana převzali autoři špičkových prací i vynikající pedagogové

Děkan Ivo Frébort předává cenu pro vynikající pedagogy Martinu Jurkovi (vpravo).
Foto: Martina Šaradínová
Čtvrtek 8. prosinec 2016, 8:15 – Text: Martina Šaradínová

Deset osobností převzalo ve středu na přírodovědecké fakultě Cenu děkana 2016 za prestižní vědecké publikace. Děkan Ivo Frébort navíc udělil ocenění dvěma vynikajícím pedagogům. Stejně jako před rokem nejvíce cen zamířilo do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

„Letos bylo nominováno 59 prací, z toho jsme ale 20 museli vyřadit, protože nesplňovaly jedno z kritérií. Ze zbylých prací jsme vybrali deset, mimo jiné jsme se snažili respektovat i oborovou různorodost. Mám radost, že mezi oceněnými můžeme opět vidět fyziky, chemiky, matematiky, biology a další,“ uvedl proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Zdeněk Dvořák. Vloni bylo přihlášeno 55 prací, o rok dříve pouze 19.

Stejně jako v minulosti platila pro Cenu děkana za publikační činnost jasná pravidla. Oceněny mohly být pouze články, které se podle databáze Web of Science umístily v horních deseti procentech daného klastru. Děkan oceňuje pouze principiální autory, tedy první nebo korespondující autory, kteří mají na fakultě nadpoloviční úvazek.

Poprvé Cenu děkana obdržel Eduard Bartl z katedry informatiky. V článku, který otiskl prestižní oborový časopis IEEE Transactions on Fuzzy Systems, se zabýval algoritmy pro výpočet minimálních řešení relačních rovnic.  Práce vzbudila v odborných kruzích značnou odezvu. „Jsem potěšený, že jsem Cenu děkana získal. Je to pro mě premiéra a určitě mě to motivuje do další práce. Spoluautorem byl profesor Bělohlávek, pracovali jsme na tom stejným dílem,“ uvedl Bartl.  Naopak již druhým rokem po sobě si ocenění odnesli vedoucí katedry algebry a geometrie Radomír Halaš, ředitel RCPTM Radek Zbořil nebo Manoj B. Gawande z RCPTM.

Třetím rokem byli oceněni i vynikající pedagogové. Letos ocenění získali Ivo Vyšín z katedry optiky a Martin Jurek z katedry geografie. Kandidáty navrhují vědecko-pedagogické rady oborů.

 „Udělení ceny mě opravdu potěšilo. Už čtrnáctým rokem se věnuji výuce v dosti početných skupinách studentů prvních ročníků a snažím se o individuální přístup. Studenti totiž mají na počátku studia různá očekávání. Učit mě vždycky bavilo a učit budoucí učitele mě baví o to víc,“ uvedl Martin Jurek z katedry geografie.  

Laureáti převzali ocenění na jednání Vědecké rady fakulty. S oceněním je spojena i finanční odměna.

Cena děkana za prestižní vědecké publikace
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. 
Manoj Bhanudas Gawande, PhD.,  MSc.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Cena děkana vynikajícímu pedagogovi
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

 

Zpět