Děkanka PdF: Chceme, aby učitelství bylo vnímáno jako klíčová profese

Ze setkání akademické obce pedagogické fakulty.
Fotogalerie: Milada Hronová
Čtvrtek 15. listopad 2018, 13:36 – Text: Milada Hronová

Institucionální akreditace, učitelská profese jako regulované povolání, společný učitelský základ na všech fakultách Univerzity Palackého, vyšší míra internacionalizace, úspěchy v propagaci i příznivější ohodnocení vysokoškolských učitelů. Především v pozitivním tónu se vedla řeč na setkání akademické obce pedagogické fakulty s jejím vedením.

Poprvé v tomto školním roce se sešla akademická obec pedagogické fakulty s jejím vedením. Libuše Ludíková, děkanka fakulty, seznámila akademiky i studenty s aktuálním stavem i vizí pro další období. Jan Michalík, předseda akademického senátu, přiblížil činnost tohoto grémia za poslední období.

„Více než rok a půl jsme na fakultě nežili ničím jiným než přípravou dokumentů pro institucionální akreditaci. Na konci července jsme už věděli, že budeme akreditovat prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení UP. Díky naší připravenosti jsme 85 procent programů předložili už v prvních kolech jednání. Když jsme měli všechny programy schváleny, vyvstala další práce. Souvisela s tím, že se činnost učitele stala regulovanou profesí. K tomu všemu jsme ještě před nedávnem řešili i potřebu sjednotit učitelství na Univerzitě Palackého. Myslím, že se to povedlo. Všichni učitelé, kteří opustí různé fakulty UP, budou mít společný učitelský základ. Chci vám za všechnu tu práci, kterou jste pro fakultu odvedli, velmi poděkovat“ řekla děkanka Libuše Ludíková.

Během své bilanční řeči vyzdvihla v aule pedagogické fakulty i práci studijního oddělení, jehož referentky ve spolupráci s dalšími kolegy dostaly ve velmi krátké době všechny nové informace do katalogu studijních programů i do elektronické přihlášky.

„Můžu konstatovat, že elektronická přihláška je funkční a že už máme první desítky zájemců o studium,“ dodala děkanka. Podle ní je úspěšná fakulta i v oblasti internacionalizace. V meziročním srovnání navýšila počet smluv se zahraničními partnery o 14 procent, v současné době má 208 platných bilaterálních smluv. Tradici na fakultě mají i jarní a letní školy pro zahraniční studenty.

Oproti předchozímu období si podle Libuše Ludíkové polepšila fakulta i ve vědě a výzkumu, děkanka zdůraznila nově navázaný smluvní výzkum, dva úspěšné projekty v GAČR a čtyři projekty v TAČR. Shodně pozitivně se vyjádřila i v oblasti komunikace a propagace. „Chceme, aby v České republice bylo učitelství vnímáno jako klíčová profese, proto musíme veřejnosti i nadále ukazovat, že umíme učit a že vychováváme učitele, kteří jsou v 21. století schopni obstát,“ uvedla.

Akademici se dočkali i pozitivních slov na téma odměňování. Fakulta jim brzy vyplatí druhou část odměn, kterou obdržela z fondu ministra školství a očekávat mohou i finance v příštím roce, které mají vyplynout ze státního příslibu pedagogickým fakultám. V aule fakulty mohli zachytit i informace o novém mzdovém předpisu, který bude na UP platný od 1. 1. 2019. „Všechny kategorie tarifů akademiků budou navýšeny. Odborný asistent s titulem PhD., bude platově srovnatelný se středoškolským učitelem v Olomouckém kraji. Dosud tomu tak nebylo,“ dodala Libuše Ludíková.    

Jan Michalík, předseda Akademického senátu pedagogické fakulty, pak v druhé části setkání komentoval činnost senátu. Ve své řeči hovořil o přípravných procesech akademického senátu vedoucí ke schválení rozpočtu fakulty. Vyzval akademiky, aby se o metodiku tvorby rozpočtu související témata zajímali. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)