Do senátu teologické fakulty kandiduje 20 akademiků a 12 studentů

Ilustrační foto: Velena Mazochová
středa 8. listopad 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Celkem 32 návrhů obdržela volební komise pro volby do Akademického senátu CMTF na období 2018 – 2021. O senátorech rozhodnou pedagogové a studenti ve dnech 17. až 29. listopadu, poprvé i elektronickou formou. Její webovou aplikaci si akademická obec fakulty vyzkouší příští středu.

Návrhy na kandidáty z řad akademických pracovníků a studentů podávali členové akademické obce písemně předsedkyni volební komise Tatianě Matulayové do 17. října. Kromě nominací stávajících senátorů se v něm objevily i dvě desítky nových jmen z řad akademické obce včetně studentů. Kandidátní listina je vyvěšena na úřední desce fakulty.

„Na základě seznamů kandidátů volební  komise nyní zajistí tvorbu hlasovacích lístků v elektronické  podobě a tisk hlasovacích lístků pro listinnou fázi voleb,“ popsala další postup Tatiana Matulayová.

Volby se budou konat ve dvou na sebe navazujících fázích. Premiéra elektronického hlasování proběhne od 17. do 22. listopadu. Pro seznámení akademické obce s uživatelským prostředím připravili pracovníci Centra výpočetní techniky UP na středu 15. 11. elektronickou volbu „nanečisto“. „Webovou aplikaci si budou voliči moci vyzkoušet na adrese elections.upol.cz. Ta bude přístupná pouze pro akademiky a studenty z CMTF. Stejná adresa bude platit i pro skutečné elektronické volby ve stanoveném termínu,“ vysvětil vedoucí oddělení vývoje aplikací CVT Jiří Tesařík.

Pro tradiční způsob hlasování, které se uskuteční v rotundě fakultní budovy v Univerzitní ulici 22, budou připraveny volební urny, a to v sobotu 25. 11. od 10 do 14 a dále od pondělí 27. do středy 29. 11., vždy od 12.30 do 14.30 hodin. Akademičtí pracovníci budou volit šest senátorů ze svých řad a jednoho studenta. Studenti vyberou dva senátory z řad akademických pracovníků a tři senátory ze svých řad. 

Zápis o výsledku voleb bude zveřejněn na úřední desce fakulty stejně jako datum a místo prvního zasedání nově zvoleného senátu. Jeho tříleté funkční období začíná 1. února 2018 a končí 31. ledna 2021.

Současným senátorům vyprší mandáty 31. ledna 2018. Na svém posledním zasedání se sejdou v prosinci. Hlavním bodem programu bude vyhlášení voleb děkana.