Dürr pro Universitas: Bez účasti ve volbách ztratíme možnost evropské dění ovlivnit

Repro: Žurnál UP
pondělí 20. květen 2019, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Proč je důležité jít k volbám do Evropského parlamentu? Jaká jednání se aktuálně vedou ohledně programů Horizon Europe a Erasmus+? Jaké novinky se chystají v oblasti vysokého školství? Na tyto a řadu dalších otázek odpověděl magazínu vysokých škol Universitas vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU a absolvent Univerzity Palackého Jakub Dürr.

Podle českého velvyslance při Evropské unii je stále problém s překonáváním mentální bariéry mezi námi a Bruselem. Mnohé mohou naznačit nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25. května. „Pokud občané nepřijdou, jako tomu bylo vždy v minulých případech, ke květnovým volbám do Evropského parlamentu v daleko větším počtu, ztrácejí nejen sílu hlasu, ale také možnost i na tu dálku evropské dění ovlivnit,“ apeluje Dürr. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Jakub Dürr vystudoval politologii, evropská studia a také polštinu na filozofické fakultě. Působil jako prorektor pro vnější vztahy, byl náměstkem pro evropské záležitosti na ministerstvu školství a také náměstkem pro řízení evropské sekce na ministerstvu zahraničních věcí. Od roku 2018 je vedoucím Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, jeho úkolem je například připravit české předsednictví v Radě EU v roce 2022.