Evropští odborníci budou diskutovat o bioetice napříč křesťanskými církvemi

Repro: Žurnál UP
pondělí 4. prosinec 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Inspirativní podněty k ekumenické spolupráci v oblasti bioetiky nabídne mezinárodní konference, kterou na čtvrtek 7. prosince připravila katedra systematické teologie cyrilometodějské teologické fakulty. Pozvání přijali odborníci z univerzit v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. 

Uspořádání konference Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation vyplynulo ze snahy organizátorů představit v Olomouci renomované odborníky, jejichž zkušenosti by obohatily a prohloubily dosavadní mezinárodní spolupráci. „Protože pocházejí nejen z různých zemí, ale i z různých církví, ukázalo se jako nejlepší pozvat je ke společné diskuzi o tom, jak v různých místech Evropy spolupracují křesťané v oblasti bioetiky,“ objasnil Dominik Opatrný z pořádající katedry. 

Jako hlavní přednášející se představí ředitel centra bioetiky při Univerzitě v Cluj-Napoca Ştefan Iloai, člen expertní skupiny Polské biskupské konference Piotr Morciniec z Teologické fakulty Opolské univerzity nebo rektor Vysoké teologické školy v Pécsi Gusztáv Kovács. „Tento úžasný řečník ve své knize -,Jméno pacienta: Doktor House´- dokázal bioetiku zpopularizovat na příkladu postavy amerického seriálu. S ním přijede i sociolog Tamás Ragadics, který se zaměřuje na sociálně znevýhodněné rodiny,“ přiblížil Dominik Opatrný. Jejich přednášky doplní vystoupení zástupců hostitelské fakulty Jaroslava France a Roberta Svatoně.  

Odborné kontakty udržuje fakulta s pracovišti svých hostů zejména při pořádání mezinárodních výměn pedagogů a studentů. „Loni k nám například vyslali své studenty na mezinárodní letní školu Infertility as a Challenge. Sami zároveň pořádají letní školy bioetiky, na které vyjíždějí studenti od nás. A například Piotr Morciniec měl na naší fakultě už několik přednášek k aktuálním tématům etických aspektů migrace nebo k bioetickým a sociálním problémům závislostního chování,“ uvedl Dominik Opatrný. 

Konference, která je součástí aktivit středoevropského programu univerzitních mobilit Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS), je určena zejména studentům a pedagogům, pořadatelé ale očekávají také návštěvníky z řad zdravotníků a nemocničních kaplanů. „Otázky života a smrti se ale nakonec týkají nás všech. Koho zajímá jejich etický rozměr, tomu konference a doprovodné přednášky otevřou nové horizonty,“ doplnil Dominik Opatrný. 

Podrobný program konference Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation najdete na webových stránkách UP.