Excelentní pedagogové očima studentů. FF ocenila své nejlepší učitele

Jako inspiraci a motivaci do další práce vnímá výsledky evaluace například oceněný Jiří Nový z Centra jazykového vzdělávání FF UP (na snímku zprava).
Fotogalerie: Vojtěch Duda
Úterý 28. červen 2022, 7:35 – Text: Milada Křížková Hronová

Na základě každoroční studentské evaluace oceňuje Filozofická fakulta UP nejlépe ohodnocené pedagogy. Za rok 2021 byli přesvědčivě nejinspirativnější Jana Vrajová z katedry bohemistiky, Veronika Gigalová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Jiří Nový z Centra jazykového vzdělávání, Lucie Viktorová z katedry psychologie a Jana Jedličková z katedry divadelních a filmových studií.

Pedagogická činnost je nelehká, vyžaduje obrovské úsilí a neustálý rozvoj. I proto FF UP oceňuje své nejlepší pedagogy, jejichž jména vyplynou z evaluace studentů.

„Ocenění pro mě znamená především informaci, že navzdory dominanci důrazu na vědecký výkon má v akademickém světě význam i snaha o kvalitní práci se studenty. Přijímám ho proto s velkou pokorou. Spolu s ostatními kolegy dobře víme, jak je přízeň studentů vrtkavá a že evaluace mají jen omezenou vypovídající hodnotu o práci vyučujícího. Můžou ale ukázat na jeho zájem o obor, který vyučuje a v němž publikuje – a také na to, jak je ochoten se studentům přiblížit, mluvit ‚jejich‘ jazykem o ‚svých‘ (odborných) věcech. Pokud se mi něco z toho alespoň občas daří, mám z toho obyčejnou lidskou radost,“ řekla Jana Vrajová, vedoucí literárněvědné sekce katedry bohemistiky.

Radost z ocenění vyjádřila také Jana Jedličková, vedoucí televizní a rozhlasové sekce katedry divadelních a filmových studií, kterou těší především to, že zřejmě používá metody, jež její studenty oslovují a nějakým způsobem je posouvají.

„Inspirace je v procesu vzdělávání a učení velmi důležitá. Je to ale hodnocení velmi subjektivní, takže to vnímám především jako projev velké důvěry konkrétních studentů a studentek v to, jak spolu prozkoumáváme ten velký prostor v zásadě neprozkoumatelných humanitních studií, v našem případě zejména kultury,“ řekla. Zdůraznila přitom, že je velmi ráda i za to, že fakulta již víc vnímá, že vzdělávání není jednosměrné předávání informací, ale že se jedná o otevřenou komunikaci, kde je velmi důležité, jaký vztah mezi sebou lidé účastnící se této komunikace mají.

„My jako lektoři a lektorky můžeme na univerzitě lidem pouze pootevřít dveře k tomu, čemu říkáme poznání. A možná jim občas dát do ruky velmi hrubě načrtnutou mapu. Ale těmi dveřmi si musí studenti projít sami a sami si zhodnotit, jestli jim ta mapa k něčemu bude, nebo si vytvoří svoji vlastní. A inspirace je pro mě ta neviditelná ruka, která je těmi dveřmi tak trochu popostrčí a popošoupne k onomu cestování.“

Pravidelná evaluace studentů je jako zpětná vazba důležitá i pro Jiřího Nového z Centra jazykového vzdělávání. „Její výsledky jsou pro mě zároveň inspirací a motivací. Již mnohokrát jsem si ověřil, že se v naší práci vyplatí zamyslet se i nad sebemenšími podněty, které nám naši studenti během výuky poskytnou,“ řekl.

Velkou cenu má evaluační výsledek i pro Veroniku Gigalovou z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, když uvedla, že jej vnímá jako silnou motivaci do další práce se studenty a zejména jako motivaci k hledání nových cílů, jak se studenty jako partnery spolupracovat. Mladá andragožka zdůraznila, že být pro studenty inspirací vnímá jako součást své práce, a pokud její práce motivuje studenty k dalšímu studiu či zájmu o obor, je jí to opravdovou odměnou.

Děkan FF UP Jan Stejskal letos vyzdvihl práci ještě dvou akademiků. Za dlouholeté působení v pozici vedoucí/ho katedry ocenil práci Ludmily Veselovské z katedry anglistiky a amerikanistiky a Miroslava Vepřeka z katedry bohemistiky. 

Cena za nejlepší pedagogický výkon se na FF UP uděluje od roku 2015. Je určena všem pedagogům FF UP za excelentní pedagogickou činnost. Navrhovat svého oblíbeného vyučujícího mohou pravidelně posluchači prezenční i kombinované formy studia. Výsledky soutěže vycházejí z každoročních studentských evaluací, které jsou rozděleny do tří kategorií podle zastoupení oborů na fakultě.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)