Fakulta tělesné kultury slaví 30 let v pohybu, chystá i stříbrnou promoci

Děkanát FTK UP.
Ilustrační foto: Martin Višňa
Úterý 9. listopad 2021, 15:00 – Text: Martin Višňa

Ocenění úspěšných sportovců z řad studentů, medailonky zajímavých absolventů a sdílení jejich zkušeností z praxe nebo výstava fotografií, to jsou jen některé z aktivit, kterými si Fakulta tělesné kultury UP v následujících měsících připomene 30. výročí zahájení činnosti v roce 1991. Oslavy vyvrcholí ve dnech 3. a 4. června 2022 velkým setkáním absolventů, jehož součástí bude i vůbec první stříbrná promoce organizovaná fakultou.

Připomínky výročí budou především o absolventech a možnostech, které oblast tělesné kultury nabízí, nejen co se týká uplatnění na pracovním trhu. „Oslavy jsme pojali tak, že dospělá 30letá dáma volá svoje děti zpátky k sobě, chce se s nimi vidět. Jednotlivé aktivity a akce tedy zaměřujeme na naše absolventy, na navázání a prohloubení kontaktů, na prezentaci toho, kam se fakulta za ty roky posunula, co v současnosti všechno dělá a co může nabídnout například v dalším vzdělávání, a také toho, v čem si můžeme být vzájemně užiteční. Zároveň chceme upozornit na to, že z naší fakulty vyrůstají lidé, kteří jsou kvalitní, úspěšní a dělají smysluplnou práci, často zůstali v regionu a dali mu nějakou přidanou hodnotu, a nejde přitom jen o učitele tělesné výchovy, jak se nejčastěji o absolventech sportovních fakult mluví,“ uvedl děkan FTK UP Michal Šafář.

V programu oslav 30 let fakulty jsou na první pohled především akce, které již mají na FTK UP delší tradici, jako je například oceňování úspěšných sportovců z řad studentů nebo společenské večery Rekreflám a Karneval APA – i jimi se ovšem téma fakultních třicátin ponese. Stejně tak například i pravidelnou konferencí Psychologie sportu v praxi, která se uskuteční v lednu a mezi jejímiž hosty nebudou chybět někdejší studenti FTK UP, kteří působí na různých postech ve sportovní oblasti. Vedle tradičních akcí fakulta představí své zajímavé úspěšné absolventy – trenéry, manažery, podnikatele nebo ředitele škol – prostřednictvím medailonků, ale i na plánované besedě.

Vrcholem oslav bude absolventské setkání, připravované na 3. a 4. června 2022. Během něj se mimo jiné v olomouckém Arcibiskupském paláci uskuteční vůbec první stříbrná promoce absolventů, kteří završili studium na FTK UP před 25 lety. Ocenění budou také dlouholetí zasloužilí pracovníci fakulty a samozřejmě nebude chybět společenský a kulturní program nebo komentované prohlídky pracovišť fakulty. Podrobnosti ke všem chystaným akcím bude FTK UP průběžně zveřejňovat na svých webových stránkách ftk.upol.cz a na sociálních sítích.

Fakulta tělesné kultury zahájila svoji činnost 1. ledna 1991, prvním děkanem byl zvolen Bohuslav Hodaň. Fakultu tvořilo šest kateder a laboratoř lidské motoriky, první studenti se hlásili ještě na učitelství tělesné výchovy na pedagogické fakultě. První promoce absolventů se konala 24. června 1991, o tři měsíce později pak byli imatrikulováni první studenti, kteří se již hlásili na FTK UP. Fakulta se od počátku dynamicky rozvíjela. Devadesátá léta byla ve znamení tříbení studijních programů, zavádění kreditového systému studia, zároveň fakulta svým vědeckým působením úspěšně vykročila do mezinárodních vod a začala spolupracovat se zahraničními odborníky, např. s Jamesem Sallisem, který v roce 2012 obdržel první čestný doktorát FTK UP.

V současnosti fakultu tvoří osm pracovišť: katedra aplikovaných pohybových aktivit, katedra fyzioterapie, katedra přírodních věd v kinantropologii, katedra rekreologie, katedra společenských věd v kinantropologii, katedra sportu, Institut aktivního životního stylu a Aplikační centrum BALUO, které je v České republice jedinečným vědecko-technickým parkem zaměřeným na oblast podpory zdravého životního stylu. Studijní nabídka vedle tradičního učitelství tělesné výchovy mimo jiné zahrnuje i programy zaměřené na pohybovou aktivitu osob se speciálními potřebami, fyzioterapii nebo tzv. duální kariéru vrcholových sportovců.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)