Gaudeamus igitur zazněl pro Univerzitu třetího věku

Univerzita třetího věku zahájila.
Foto: Svatopluk Klesnil
úterý 19. září 2017, 15:00

Studentská hymna Gaudeamus igitur zazněla v pátek 15. 9. 2017 v aule právnické fakulty na počest novým posluchačům Univerzity třetího věku (U3V) při Univerzitě Palackého v Olomouci. V tomto akademickém roce se zapsalo v Olomouci do prvního ročníku studia 123 účastníků U3V. Poprvé byli imatrikulováni také účastníci nově otevřené pobočky U3Vve Šternberku.

Imatrikulační listy si účastníci přebrali z rukou PhDr. Jiřího Pospíšila, PhD., vedoucího Oddělení dalšího vzdělávání, který jim jménem rektora UP popřál hodně sil ve studiu. Nové posluchače U3V na imatrikulační akt doprovodili i jejich rodinní příslušníci a přátelé, aby si společně vychutnali tento krásný slavnostní akt.

Imatrikulování byli také senioři, kteří studují v regionálním středisku U3V ve Vyškově. Zde probíhá výuka U3V již třetím rokem k naprosté spokojenosti účastníků. Historicky poprvé přistoupili k imatrikulaci posluchači, kteří budou studovat ve Šternberku. „Ve Šternberku dlouhodobě funguje Virtuální U3V, domnívám se však, že náš program U3V nabízí posluchačům mnohem více – především setkání s živým lektorem tváří v tvář, možnost bezprostředně sdílet a diskutovat své názory. Nepochybuji o tom, že v konkurenci obstojíme a že se úspěšně prosadíme, máme co nabídnout,“ dodala vedoucí referentka a metodička U3V PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA. U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci nabízí ve Šternberku ty nejlepší, nejosvědčenější moduly. „Zahájili jsme kurzem psychologie. V plánu máme také medicínu, historii, právo a další oblíbené kurzy,“ dodala Špatenková.   

Zatímco seniory ze Šternberka čeká teprve první ročník U3V, posluchače z Vyškova čeká v tomto akademickém roce první slavnostní vyřazení absolventů. Standardní délka studia na U3V je tři roky. Přestože U3V expanduje i do regionů, nezapomíná ani na své posluchače zde v Olomouci. „Nabízíme širokou paletu oborů napříč všemi fakultami naší univerzity. I letos máme pro naše posluchače připraveny jak standardní, tak i nové kurzy a řadu doprovodných aktivit,“ dodala Špatenková. „Mezi naše nejoblíbenější pak patří např. kurzy zdravého životního stylu, kde máme opravdu pestrou nabídku nejrůznějších programů.“

O studium na U3V je mezi seniory velký zájem. Svědčí o tom stále narůstající počet přihlášek. Mezi tradičně nejobsazovanější obory patří Ochrana práv a jednotlivce, Pohyb – cesta za zdravím, Kapitoly z českých dějin, Kultura v minulosti a přítomnosti a Psychosociální studia.

Seniory čekala letos velká prověrka jejich ICT kompetencí – přihlašování na U3V bylo totiž poprvé realizováno přes Portál CŽV. „Zvládli to úžasně, i když to pro mnohé z nich bylo bezesporu náročné. Domnívám se, že jsme v mnoha ohledech účinně podpořili mezigenerační učení, komunikaci, spolupráci – do celého procesu se totiž zapojily děti a nezřídka i vnuci seniorů, ale všichni to nakonec úspěšně zvládli. Jsem na ně velmi hrdá, jsou prostě skvělí, úžasní a obdivuhodní,“ netajila se svými emocemi Špatenková.

V tomto akademickém roce do studentských lavic zasedne více než dvanáct set posluchačů U3V. Kromě Olomouce a Šternberka budou studovat také v pobočkách v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a ve Vyškově.

Mgr. Ivana Olecká