Izraelský velvyslanec byl hostem UP

Daniela Merona přijal rektor Jaroslav Miller.
Foto: Milada Hronová
sobota 30. září 2017, 08:00 - Text: Ivana Pustějovská

Univerzitu Palackého navštívil tento týden izraelský velvyslanec Daniel Meron. Byla to jeho vůbec první návštěva Olomouce. Na univerzitě jednal s rektorem Jaroslavem Millerem, pro studenty měl přednášku a zúčastnil se i vernisáže výstavy Poslední vízum  –  Židovští uprchlíci v Číně za 2. světové války, nad kterou převzal záštitu.

Pro přednášku v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP si izraelský ambasador zvolil téma vzájemných vztahů mezi Izraelem a Českou republikou (Československem).  Ocenil, že tyto dva státy si vždy měly co nabídnout, a to jak v oblasti kulturní výměny, tak v hospodářské nebo bezpečnostní. Za důležité považuje Meron i historii vzájemných vztahů, u jejichž počátků stál v roce 1927 prezident T. G. Masaryk, který jako první hlava státu navštívil tehdejší mandatorní Palestinu. „Protože on sám byl zakladatelem nového svobodného státu, chápal naši potřebu nezávislého státu. Byl to velký státník,“ řekl Daniel Meron. Připomenul, že právě jméno Masaryka nese v Izraeli řada míst i ulic, včetně kibucu.

Zmínil také rok 1947 a diplomatickou aktivitu tehdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka při vzniku plánu OSN na rozdělení Palestiny mezi dva státy – arabský a židovský. „Když pak začal náš boj za nezávislost, neměli jsme výzbroj, tanky, letadla. Tehdy nás opět podpořilo Československo. A máme i přímou spojitost s Olomoucí. Právě tady se totiž školili v roce 1948 také naši piloti,“ dodal izraelský velvyslanec. V novodobé historii pak zmínil i návštěvy prezidenta Václava Havla v Izraeli. „On byl pro nás symbolem boje za svobodu,“ řekl o Havlovi, se kterým se osobně setkal při jedné z jeho návštěv.

Podle izraelského velvyslance by se měly i nadále naše vztahy úspěšně rozvíjet. Zmínil několik oblastí, kromě průmyslu a obchodu především spolupráci v moderních technologiích, ve kterých patří Izrael mezi světové lídry, zdůraznil také výzkum a výměnu mezi vědci a univerzitami. „V Izraeli navíc na pozici vědecké diplomatky působí absolventka vaší univerzity, paní Delana Mikolášová,“ neopomenul připomenout. Právě o možnostech rozšíření spolupráce mezi izraelskými univerzitami a UP  jednal Daniel Meron i s rektorem Jaroslavem Millerem. „Pan velvyslanec nám také nabídl pomoc při oslovování špičkových izraelských vědců, kteří by se mohli zúčastnit Times Higher Education summitu, který bude Univerzita Palackého hostit příští rok v dubnu. Stejně tak nám chce pomoci při navázání dalších kontaktů s vynikajícími izraelskými vědeckými centry a institucemi,“ doplnil Jaroslav Miller.