Jak učit matematiku? I o tom diskutují vysokoškolští učitelé na konferenci EME

Konferenci Elementary Mathematics Education 2018 zahájila Jitka Laitochová, vedoucí katedry matematiky PdF UP.
Fotogalerie: Milada Hronová
středa 25. duben 2018, 14:00 – Text: Milada Hronová

Na šedesát vysokoškolských pedagogů, kteří se věnují didaktice matematiky, začalo rokovat na třídenní konferenci Elementary Mathematics Education 2018 (EME). Setkání s názvem Perspektivy primárního vzdělávání v matematice pořádá pedagogická fakulta.

Vědecká konference s mezinárodní účastí je určena vysokoškolským pedagogům, kteří se věnují didaktice matematiky. Na tomto fóru prezentují výsledky své vědecko-výzkumné a odborné práce v matematice a didaktice matematiky, zaměřené na jejich aplikace v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě učitelů.

„Pravidelně navrhujeme na konferenční jednání několik stěžejních témat, o nichž si myslíme, že společností rezonují,“ uvedla Radka Dofková z katedry matematiky pedagogické fakulty. „Hovořit budeme o možnostech rozvoje osobnosti žáka i možnostech vzdělávání učitelů, o matematické pregramotnosti a gramotnosti, o digitálních technologiích a jejich využití v primárním vzdělávání v matematice. Vysokoškolští pedagogové budou také mluvit o projektech, které se řeší na jejich vysokých školách,“ doplnila vedoucí katedry Jitka Laitochová. Upozornila přitom na to, že postavení učitelů je v české společnosti dlouhodobě spíš upozaďováno než vyzdvihováno, a že matematika zdaleka není tak neoblíbený předmět, jak se často uvádí.

 „Víme, že naopak na prvním stupni základní školy patří mezi nejoblíbenější předměty, přirozeně děti zajímá. Až později, když se učivo začne kupit a žáci nejsou zvyklí systematicky pracovat, nastávají problémy.  Často lze v médiích zaslechnout, koho z tak zvaných celebrit matematika nikdy nebavila a jak se bez ní lze snadno obejít.  Matematika vyžaduje pravidelnou a trpělivou práci a současná společnost tomu moc nenahrává. Přitom každá společnost potřebuje vzdělané, logicky uvažující odborníky mnoha profesí, kterým je matematika blízká,“ dodala vedoucí katedry. Podle její kolegyně Radky Dofkové se stále spíš přemýšlí o tom, jak mnohé zjednodušit a jak matematiku udělat zábavnější. „Přesto, že se dá mnohé zpříjemnit, matematika vždy zůstane především systematická věda. Role pedagoga je důležitá také v tom, že ji dokáže propojit s reálným životem. Nejde jen o pouhé předávání poznatků, biflování, učení bez porozumění. To vede k formalismu,“ dodala Radka Dofková.

Konference EME původně zahrnovala pouze Českou a Slovenskou republiku a Polsko. Její organizátoři se však každoročně snaží přivést k diskuzi i zástupce dalších zemí. „V minulém ročníku jsme zde měli například zástupce Egypta a Finska, letos jsou v Olomouci matematici ze Švédska, kde je role učitele postavená ve společnosti mnohem výše,“ řekla Jitka Laitochová.

V každém sudém roce pořádá konferenci EME katedra matematiky PdF UP ve spolupráci se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků.  V lichém roce se pravidelně přesouvá na Slovensko.