Jeden svět 2017 vyzývá: Nezapomínejme na sílu spolupráce

Repro: Žurnál UP
pátek 10. únor 2017, 14:00 – Text: (red)

Hodnotu společného úsilí a sdílení chce připomenout mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V Olomouci se 18. ročník přehlídky uskuteční od 27. března do 1. dubna a na jeho přípravě a organizaci se podílí na pět desítek studentů Univerzity Palackého.

Slogan letošní kampaně festivalu, který startuje v Praze 6. března a pak se přesouvá do dalších měst, zní Umění spolupráce. Je to pojem z oblasti současného umění, jímž se Jeden svět inspiroval a zasazuje ho do celospolečenského kontextu. „Zvolili jsme velmi pozitivně vyznívající téma, protože naše společnost již dlouhou dobu přijímá především negativně formulovaná sdělení,“ řekla ředitelka festivalu Jeden svět Hana Kulhánková. Podle ní je spolupráce především vzájemná komunikace a sdílení. „Zvykli jsme si, že slovo sdílet znamená rychle poslat dál příspěvek na Facebook, který jsme si ani pořádně nepřečetli. Vraťme se k původnímu smyslu slova sdílení. Znamená to dělit se, být ochoten sám sobě něco upřít a zvažovat důsledky své volby pro ostatní. Spolupráce není samozřejmost. Je to schopnost, které se postupně učíme. V poslední době se ale spolupráce stala uměním a ovládá ji jen málokdo,“ dodala Hana Kulhánková.

Příklady spolupráce, anebo naopak její absence, procházejí napříč celým programem festivalu. Letošní novinkou je především kategorie Volte změnu! zaměřená na populistická hnutí i občanské aktivisty a aktivistky, jež potřeba změny přivedla až do politické arény. Migrace zůstala jedním ze zásadních témat pro filmaře a filmařky i v uplynulém roce, a proto další aktuální programovou kategorií bude Sen o Evropě – filmy o uprchlících na cestě do Evropy i o těch, kteří se po setkání s evropskou realitou probouzejí z naivního snu. Ve spolupráci s architektonickou a urbanistickou platformou reSITE vznikla kategorie Tváře města sledující vztah člověka a městského prostředí. Kategorie Rodinné štěstí pak představuje západní rodinu a její význam v individualizované společnosti. Tradičními programovými kategoriemi opět budou Kdo je tady normální?, Takzvaná civilizace, Moc médií, Panorama a Jeden svět pro studenty a studentky i Jeden svět dětem.

Jeden svět letos zavádí novou soutěžní kategorii zaměřenou na české filmy. Porota České soutěže bude složena ze zástupců a zástupkyň zahraničních filmových festivalů. Jeden svět je tak chce motivovat k zařazování českých dokumentů do jejich festivalového programu. Podrobněji o festivalu ZDE.