K nejlepším vyučovacím hodinám Street Law patří lekce olomoucké právničky

Kniha vyšla na konci loňského roku.
Foto: Eva Hrudníková
Sobota 11. leden 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Výběr nejlepších interaktivních výukových hodin praktického práva z celého světa nabízí knižní novinka Street Law and Public Legal Education. Mezi 27 podrobně popsanými lekcemi z 22 zemí nechybí příspěvek odbornice z České republiky. Editoři do ní zařadili výukovou hodinu Lucie Madleňákové, která na olomoucké právnické fakultě působí na katedře správního práva a finančního práva a současně vede Centrum pro klinické právní vzdělávání.

Kniha Street Law and Public Legal Education je výstupem z konference, která se konala v roce 2016 v Jihoafrické republice a byla zatím jediným celosvětovým setkáním odborníků na Street Law, tedy na interaktivní výuku napomáhající zvyšovat právní gramotnost neprávníků. Setkání tehdy iniciovali zakladatel Street Law Američan Ed O'Brien a jeho jihoafrický kolega David Mcquoid-Mason. „Ed O'Brien bohužel krátce před konferencí zemřel. Kniha, kterou jako hlavní editor připravoval David Mcquoid-Mason, vznikla na jeho počest. Je mi velkou ctí, že mohu být její součástí,“ řekla Lucia Madleňáková. Úkolem účastníků konference bylo připravit si vyučovací hodinu Street Law, která by byla inspirativní pro ostatní a současně použitelná kdekoli na světě. A právě ty nejlepší nápady tvoří základ knihy.

Unikátní publikace, podle které mohou právníci nebo studenti práv kdekoli na světě vzdělávat neprávníky různého věku, vyšla na konci loňského roku. Její autoři a spoluautoři ji slavnostně pokřtili na prosincové konferenci Global Alliance for Justice Education v Indonésii. Odtamtud si jeden výtisk i s osobním věnováním přivezla také Lucia Madleňáková. „Děkuji za váš příspěvek do této knihy. Pokračujte ve skvělé práci, kterou děláte v České republice,“ napsal jí mimo jiné David Mcquoid-Mason.

Příspěvek Lucie Madleňákové s podrobným plánem její vyučovací lekce najdete v knize na straně 181. Svou výukovou hodinu nazvala Banánová republika. Jejím cílem je ukázat na jednoduchém příkladu, kdy žáci v roli různých zvířat hájí své potřeby a zájmy při plánované stavbě dálnice, jak funguje zastupitelská demokracie. Poprvé ji v praxi použila zhruba před pěti lety, kdy ji vyzkoušela na posluchačích Dětské univerzity UP.

Street Law, interaktivní vzdělávání neprávníků o zákonech, demokracii a lidských právech, vzniklo v 70. letech v USA. Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou a školami, veřejnými institucemi nebo neziskovým sektorem, kdy studenti práv chystají pro cílovou skupinu pod pedagogickým dozorem interaktivní lekce. Důraz je kladen na použití práva v praxi. Výhodou Street Law je, že je přínosné nejen pro vzdělávané, ale také pro samotné studenty práv, kteří díky němu mohou svou teoretickou znalost práva konfrontovat s každodenní realitou a učit se vysvětlovat právo neprávníkům.

Jako první se v České republice začali Street Law věnovat na pražské právnické fakultě, a to v roce 2009. O dva roky později s ním začali v Olomouci. Na obou fakultách jsou to nyní standardní volitelné předměty ohodnocené kredity. „Myslím, že úroveň Street Law v Česku je velmi dobrá. Samozřejmě je stále kam se posouvat. Našim studentům nabízíme tři úrovně Street Law. Mohou učit právo na základních školách, středních školách nebo koučovat středoškolské týmy v rámci soutěže v simulovaném soudním jednání,“ vysvětlila Lucia Madleňáková s tím, že fakulta nyní připravuje rozšíření Street Law i do neziskového sektoru. „Zahajujeme spolupráci se spolkem Trend vozíčkářů Olomouc, humanitární organizací Maltézská pomoc a Charitou Olomouc. Rádi bychom nabídli naše lekce jejich klientům,“ dodala.

S Charitou Olomouc má již PF UP uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci. Děkanka Zdenka Papoušková ji podepsala v únoru 2018 a její podstatou je zajištění odborných praxí studentů práv v charitní Dluhové poradně..

Zpět