Kandidáti na děkana představili své programy, dva z klání odstoupili

Volební programy představili tři kandidáti.
Foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 11. leden 2018, 13:00 – Text: Martina Šaradínová

Velkému zájmu akademické obce i zaměstnanců přírodovědecké fakulty se těšila prezentace předvolebních programů kandidátů na děkana, která se konala ve středu odpoledne. Akademický senát fakulty bude 17. ledna volit mezi dosavadním děkanem Ivo Frébortem, Michalem Čajanem z katedry anorganické chemie a biofyzikem Martinem Kubalou z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Z volebního klání totiž odstoupili dva zájemci – Irena Smolová z katedry geografie a Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí.

Irena Smolová oznámila své rozhodnutí vzdát se kandidatury hned na začátku veřejného shromáždění, a to z osobních důvodů. Stejné stanovisko vzápětí sdělil i Bořivoj Šarapatka, jehož k tomu přiměly nové pracovní povinnosti.

Příroda – pestrý ekosystém

Jako pestrý ekosystém vnímá fakultu biofyzik Kubala. Publikum seznámil s tím, jak vidí fakultu v přítomnosti a kam by měla směřovat v budoucnosti. „Chtěl bych, aby fakulta fungovala harmonicky ve všech jejích třech pilířích, tedy ve výuce, výzkumu a popularizaci vědy,“ sdělil ve zcela zaplněné aule. Podle něj konkurenceschopnost fakulty omezují nejzávažněji administrativní překážky. Problémy vidí i v doktorském studiu, nedostatečné politické síle fakulty a domnívá se, že mladí vědci mají jen omezené příležitosti pro další rozvoj.

Plánované institucionální akreditace jsou podle něj prostorem pro nová řešení. „Rád bych podporoval kreativní řešení, která vzejdou zespoda, tedy z jednotlivých oborů,“ řekl. Připomněl také význam aktivit pro popularizaci vědy, jimž se sám věnuje v projektech Badatel, Newton nebo Konferenci mladých přírodovědců. Stávající úspěšné projekty i činnost Pevnosti poznání hodlá podporovat dále, rád by ale zahájit i nové aktivity. Případný proděkanský tým ještě sestavený nemá, podle jeho slov ale bude zřejmě „mladší“ než ten stávající a mohl by v něm usednout i jeden ze členů akademického senátu fakulty.  

Výzkumně založená fakulta

Stávající děkan rozvedl svoji představu o dalším rozvoji fakulty coby výzkumně založené instituci, kterou prezentoval již před prosincovými volbami. Jeho cílem je posunout i úroveň vzdělávání a pokročit v internacionalizaci fakulty. „Ani já nemám radost z narůstající byrokracie. Naše jednotlivá pracoviště mají poměrně velkou autonomii, což s sebou ale bohužel přináší i onu nenáviděnou administrativu. Dopadá na nás totiž zpřísňující se legislativa České republiky i Evropské unie ohledně nakládání s veřejnými prostředky. Kdybychom ji nedodržovali, hrozily by nám velké sankce,“ upozornil Frébort.

Jako jediný z kandidátů představil svůj případný proděkanský tým.  Ke stávajícím proděkanům Zdeňku Hradilovi a Romanu Kubínkovi by mohly přibýt nové tváře – Lenka Juklová, Martina Špundová a Radim Bělohlávek. „Plně si uvědomuji kritiku za nedostatky v komunikaci. Budu vděčný za podněty a návrhy, co by se dalo zlepšit. Myslím, že i změna v mém týmu, včetně přizvání dvou žen, by v tomto směru mohla pomoci,“ doplnil Frébort.

Podpora vědy i vzdělávání budoucích učitelů

Například na přípravu budoucích učitelů se chce zaměřit Michal Čajan. „Jako výzkumná fakulta se máme čím chlubit a tuto oblast musíme podporovat i nadále. Ne všichni naši studenti ale budou vědci. Měli bychom se zamyslet nad kvalifikačními pracemi, abychom studenty připravili na praxi,“ uvedl Čajan. Ve svých předvolebních tezích deklaruje také zájem na vytváření nebo úpravách studijních programů ve vztahu ke komerční sféře a potřebám současného trhu práce i vyhledávání možností zapojení komerčních subjektů do výuky. Zmínil rovněž potřebu zabývat se podmínkami pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Vyslovil se také pro zvýšení efektivity administrativních složek fakulty a pravidelný kontakt děkana se zástupci kateder, výzkumných center a dalších pracovišť fakulty i se studenty.

Stejně jako docent Kubala ani on neuvedl konkrétní jména svých proděkanů. „Při výběru budoucích proděkanů bych rád částečně zachoval kontinuitu se současným stavem, protože nelze ze dne na den všechno změnit. Tým ale ještě sestavený nemám,“ řekl Čajan.  

V bohaté diskuzi vedené střídavě v češtině a angličtině zaznívaly dotazy například na financování fakulty, systém studentských evaluací či doktorské studium. Životopisy a volební teze jsou dostupné na webu fakulty na stránkách akademického senátu. Na tomtéž místě bude v nejbližší době i záznam z veřejného shromáždění.