Kašpar, Melichar a Baltazar se s koledou zastavili na rektorátu

Tři králové na Univerzitě Palackého.
Fotogalerie: Milada Hronová
pátek 5. leden 2018, 10:50 – Text: Milada Hronová

Tři králové dnes koledovali ve prospěch potřebných také na rektorátu Univerzity Palackého. Rektorovi Jaroslavu Millerovi i všem zaměstnancům univerzity přáli požehnaný nový rok a podle nejznámější tříkrálové tradice označili dveře pracovny rektora i vstupní brány Rektorátu UP tradičními iniciálami K+M+B.

Letos si kostým tří mudrců z Východu, Kašpara, Melichara a Baltazara oblékli olomoucký biskup Antonín Basler, ředitel hospice na Svatém Kopečku Jiří Borik a vedoucí střediska Samaritán Charity Olomouc Petr Prinz. Na svou olomouckou pouť se všichni tři vydali z katedrály svatého Václava a zastavili se například v Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, Mateřské školce Ovečka nebo na radnici. Univerzitě Palackého věnovali dvě zastavení, po rektorátu označili zkratkou latinského nápisu Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená Kristus ať požehná tomuto domu, i dveře na teologické fakultě.

„Neseme dobrou zprávu, že Bůh je mezi námi. Stal se pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby. Proto ani my nemáme zapomínat na chudé,“ řekl Antonín Basler. V pracovně rektora Tři králové poté přáli všem v tomto roce hodně radosti a pokoje. 

Cílem Tříkrálové sbírky je získat finanční prostředky pro lidi ocitající se v nouzi. Každoročně její výtěžek putuje  k nejchudším a nejslabším: nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám v tísni, osobám bez zázemí. Podle Ludmily Gotwaldové, ředitelky Charity Olomouc, letos podpoří domácí hospicovou péči.

„Chceme také přispět na vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení sociálních bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálních bytů. Máme zájem také o vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a o volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením,“ upřesnila ředitelka Charity Olomouc.  

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky. Letos se koná již poosmnácté. Je největší sbírkovou akcí v zemi. Její dnešní olomouckou část doprovázel s koledami flétnový soubor Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.