Katedra geografie přivítala učitele zeměpisu

Setkání se zúčastnilo více než 60 učitelů.
Foto: archiv katedry geografie
pátek 9. únor 2018, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Učitelé zeměpisu z celé České republiky i ze Slovenska, mnohdy absolventi olomoucké katedry geografie, přijeli na konci ledna na přírodovědeckou fakultu, aby se seznámili s novinkami na poli geografického výzkumu a vzdělávání. Cílem setkání s více než 60 účastníky bylo rovněž nabídnout vyučujícím další náměty pro práci se žáky a studenty.

„Na setkání jsem se velmi těšila. Jsem ráda, že se mohu opět vidět se svými vysokoškolskými učiteli i spolužáky,“ řekla ještě před začátkem setkání Jana Burešová ze ZŠ a MŠ Těšetice. Po přivítání účastníků vedoucím katedry geografie Mariánem Halásem následovala přednáška na aktuální geografické téma nazvaná Islám a islámský fundamentalismus. Přednášející uvedl posluchače do světa informací a dezinformací o spojitosti náboženství a násilí nejen v muslimském světě. „Přednáška mi otevřela oči a pomohla rozšířit obzory. Na toto téma se mne v hodinách zeměpisu žáci často ptají a mají zájem o něm diskutovat. Se získanými informacemi jim mohu poskytnout lepší a objektivnější odpovědi,“ uvedl učitel Jiří Hasil z kyjovského gymnázia.

V rámci bloku nazvaného Současné trendy geografického výzkumu se účastníci seznámili s výzkumnými tématy na katedře geografie. Na programu byly informace o fyzické geografii, geografii hazardu, velkému zájmu se těšila i praktická témata, která mají široké uplatnění ve výuce geografie na různých stupních škol, včetně využití geoinformačních technologií a terénní výuky geografie.

„Velmi si vážíme toho, že tak velký počet učitelů přijal naše pozvání a setkání se zúčastnil. Pozitivní reakce, které jsme zaznamenali ze strany účastníků již během setkání, nás utvrdily v myšlence podobná setkání pořádat pravidelně. Chtěli bychom vyslyšet některá z přání učitelů a v dalších letech zahrnout do programu i workshopy a prakticky zaměřené semináře. Věřím, že se nám také v nejbližší době podaří akreditovat programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, po kterých řada učitelů již delší dobu volá,“ uvedl zástupce vedoucího katedry geografie Petr Šimáček.