Když téma „sport pro rozvoj“ propojuje univerzity mezi kontinenty

Kampus FURG.
Foto: archiv SŠ
čtvrtek 7. září 2017, 15:21

Říká se, že náhody neexistují. I přesto může za začátek spolupráce české Univerzity Palackého (UP) a brazilské Federal University of Rio Grande (FURG) náhoda anebo vášeň pro téma „sport pro rozvoj“. Díky ní si teď mohou s podporou programu ERASMUS+ studenti i pedagogové obou vzdělávacích institucí vyměňovat vzájemné zkušenosti.

Vše začalo v roce 2016 seznámením dvou kolegů zajímajících se o stejné téma „sport pro rozvoj“, na konferenci ISSA (International Sociology of Sport Association) v Budapešti. Tam se vyučující z Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Simona Šafaříková, která působí i na fakultě tělesné kultury (FTK), dala do debaty s pedagogem z Federální univerzity v Rio Grande v Brazílii, Billy Graeffem. Ten se věnuje prostorovým a teritoriálním vztahům a souvislostem v kontextu velkých sportovních událostí, jako je např. fotbalové mistrovství světa nebo letní olympijské hry. Z iniciativy  doktorky Šafaříkové došlo k navázání spolupráce mezi oběma univerzitami s podporou programu ERASMUS+ (mezinárodní kreditová mobilita KA 107 – spolupráce s mimoevropskými univerzitami).

První úspěšná návštěva Olomouce

V dubnu 2017 doktor  Graeff navštívil poprvé Olomouc, aby se na FTK UP připojil k dvanácti vyučujícím z různých koutů světa v rámci International Teaching Week. Pro studenty na FTK vedl přednášku i workshop na téma sportovních megaakcí a jejich vlivu na místní společnost – Dopady olympijských her v Riu na Brazílii. Podobně zaměřenou prezentaci s důrazem na místní rozvoj měl také v rámci předmětu Rozvojové příležitosti Latinské Ameriky na Katedře rozvojových a environmentálích studí na PřF UP.

Billy o své první zkušeností s výukou na české akademické půdě říká: „Bylo pro mě výzvou přijet do země, kde se mluví komplikovaným jazykem, v němž se neumím vyjadřovat. Moje obavy sa ale rychle rozplynuly, neboť všíchni mladí lidé tu mluví plynule anglicky a workshopy na půdě UP probíhaly bez problémů.“ Co sa týká výzkumu, měl dr. Graeff možnost potkat se s několika pedagogy a doktorandy nejen na půdě Přírodovědecké fakulty, ale hlavně Fakulty tělesné kultury UP, a teď už dohromady pracují na společných tématech budoucích projektů. Kontakty mezi jeho domovskou latinskoamerickou a partnerskou českou univerzitou se budou do budoucna určitě ještě prohlubovat.

Na konci června měla také možnost poprvé navštívit Olomouc v rámci tzv. „staff meeting“ na půdě UP pracovnice oddělení zahraničních vztahů z FURG, Karina Molina. Svůj pobyt si hodně pochvalovala, s českými kolegy sdílela své zkušenosti z mezinárodní spolupráce a nabírala nové, především v rámci programu ERASMUS+.

Osobní prohlubovaní spolupráce v Rio Grande

Začátkem léta odcestovala Dr. Simona Šafaříková z KRES na svou první pracovní cestu do Brazílie, aby osobně prohloubila slibnou spolupráci a potkala se s lidmi z Rektorátu a z Oddělení zahraničních vztahů. Na brazilské FURG také vyučovala. V červnu prednášela na Pedagogickém institutu na sportovní katedře metody kvalitativního výzkumu v praxi pro tamější bakaláře. Rýsuje se také možná výzkumná spolupráce na ICHI (Institut humánních věd a informací) a ICEAC (Institut ekonomických a administrativních věd a účetnictví).

Simona o svém pobytu na půdě FURG hovoří: „Pobyt v Rio Grande pro mě byl obrovským přínosem a výzvou zároveň. Učila jsem totiž ve španělštině s nádechem portugalštiny, naštěstí jsme si se studenty rozuměli. Měli velice zajímavé dotazy na situaci v Evropě a také konkrétně v ČR. Někteří studenti by v budoucnu rádi přijeli na semestr studovat do Olomouce.“

Jako první student z Olomouce (konkrétně z FTK) odjel na stáž do Rio Grande už na jaře doktorand Jiří Mališ. Stáž na FURG trvala 3 měsíce a Jiří na ní vzpomíná takto: „Jako student jsem navštívil několik lekcí doktora Alana Knutha. Vyučovací hodiny byly vedeny ve velice přátelském duchu a o živou diskuzi mezi studenty a učitelem nebylo nikdy nouze. Lekce nejsou striktně vedeny frontálním výkladem a nemají tak silně strukturovaný obsah, učitel často pokládá otevřené otázky a studenti jsou zvykli diskutovat. Sám jsem měl také možnost učit semestr filozofii sportu. Z mých studentů jsem měl pocit, že jsou obzvláště v etických tématech více ovlivnění spiritualitou. Další zajímavá diskuze byla na téma kriminalita, která je na evropské poměry v Brazílii velmi vysoká. Díky kulturním rozdílům jsem byl sám často díky početným dialogům obohacen a nové zkušenosti mě přiměly přemýšlet o probíraných tématech z jiné perspektivy.“

Božena M. Baluchová, Simona Šafaříková