Lékařská fakulta přivítá světově uznávané odborníky na výzkum rakoviny

Repro: Žurnál UP
Pátek 25. listopad 2016, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Nejnovějším poznatkům z diagnostiky, léčby a výzkumu nádorových onemocnění je věnován 12. ročník mezinárodní konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, které na přelomu listopadu a prosince pořádá Ústav molekulární a translační medicíny lékařské fakulty ve spolupráci s klastrem MedChemBio. S hlavními příspěvky v Olomouci vystoupí přední vědecké kapacity z Evropy a Spojených států amerických.

Hlavním tématem konference bude výzkum nádorových chorob zaměřený na hledání nových léčiv a terapeutických postupů. „Jsme mimořádně potěšeni, že pozvání na naši konferenci přijala řada významných světových odborníků. V oblasti výzkumu poškození DNA to jsou především ředitel Institutu molekulární onkologie v Miláně Marco Foiani a nejcitovanější český vědec v oblasti biologických a medicínských věd Jiří Bártek, který vede centrum pro výzkum rakoviny v Kodani a působí i v olomouckém Ústavu molekulární a translační medicíny,“ představil ředitel pořádajícího ústavu Marián Hajdúch.

K dalším očekávaným hostům bude patřit také Clemens Decristoforo z Oddělení nukleární medicíny Univerzity Innsbruck, který se věnuje problematice zobrazování nádorů, nebo Susan Mooberry z texaské univerzity, jejíž výzkum je zaměřen na identifikaci léků proti agresivním nádorům prsu.

Dvoudenní program, který přilákal na 150 registrovaných účastníků z evropských zemí, Alžíru, USA, Česka i Slovenska, nabídne desítky přednášek a posterových sdělení. V jednotlivých blocích představí odborníci aktuální výsledky z výzkumu biomarkerů nádorových onemocnění, molekulárních cílů, vývoje protinádorových léčiv nebo nových technologií.

Právě pravidelná účast významných zahraničních a českých vědců je podle ředitele olomouckého ÚMTM dokladem významného mezinárodního ohlasu, kterého konference během uplynulých dvanácti let získala.  Její význam podle něj spočívá nejen ve výměně zkušeností, znalostí a metodických postupů v oblasti výzkumu rakoviny, ale i v osobních setkáních výzkumníků a studentů. „Často vedou k přípravě společných vědecko-výzkumných projektů a jsou i dobrou příležitostí k získání talentovaných pracovníků, kteří v rámci své mobility nastoupí na naše pracoviště,“ uvedl Marián Hajdúch.

XII. ročník Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie (Diagnostic, predictive and Experimental Oncology days) se uskuteční ve dnech 30. listopadu a 1. prosince v NH Olomouc Congress.

Více informací k programu najdete na stránkách konference.

Zpět