Mladí právníci budou debatovat na téma Právo v globalizované společnosti

Debaty mladých právníků se letos uskuteční v Pevnosti poznání. Foto: UP
středa 12. září 2018, 8:15 – Text: Eva Hrudníková

Již po dvanácté připravuje právnická fakulta mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké debaty mladých právníků. Zatímco termín konání zůstává tradiční, druhá polovina září, novinkou bude místo konání. Pořadatelé pro letošní ročník vybrali Pevnost poznání.

Konference byla založena jako platforma pro konstruktivní diskuzi doktorandů, vědecko-pedagogických pracovníků v oboru Právo a také mladých právníků z praxe. Stejně tomu bude i letos. Organizátoři tentokrát zvolili téma Právo v globalizované společnosti. „Snažíme se vždy vybírat téma, které bude poměrně široké a zároveň aktuální. Globalizace má své projevy, ať už koncepční či dílčí, ve všech právních odvětvích. V mezinárodním a evropském právu jsou snad nejzřetelnější. Mezinárodněprávní a evropskoprávní požadavky se však pochopitelně promítají i do národních právních řádů,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka PF UP pro vědu a výzkum.

Součástí dvoudenního sympozia bude plenární zasedání. Účast v něm přislíbili Petr Sprinz – absolvent olomoucké právnické fakulty, který se v advokátní kanceláři Havel & Partners specializuje na restrukturalizace, insolvence, energetiku, právo životního prostředí a na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, Zuzana Vikarská – odbornice na ústavní právo z brněnské právnické fakulty a David Kryska, který se na pražské fakultě věnuje migračnímu a správnímu právu. „Před ním a po něm přijdou na řadu příspěvky účastníků, velký prostor necháváme diskuzi a volné debatě. Protože konference klade důraz na upevňování jak profesních, tak přátelských vztahů, připravujeme i společenský večer,“ dodala proděkanka. Novinkou letošního ročníku bude sekce v angličtině, v ní vystoupí především studenti a mladí vědci z polských univerzit.

Výstupem z konference, kterou fakulta pořádá nepřetržitě od roku 2007, bude elektronický sborník s příspěvky. Mladí právníci se potkají v olomoucké Pevnosti poznání 21. a 22. září.

Více o konferenci na speciální webové stránce.