Mladí vědci se učili, jak správně popularizovat vědu

Michael Londesborough vysvětloval studentům, proč musí vědec umět mluvit o své práci.
Foto: Vojtěch Smutný
Čtvrtek 13. říjen 2016, 14:00 – Text: Ivana Pustějovská

Dobří vědci musí být nejen excelentní ve svém oboru, ale musí umět také o své práci mluvit a dokázat vědu popularizovat. To je sdělení, které se snažil předat nadaným studentům vědec a popularizátor vědy Michael Londesborough, předseda Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR. Workshop v Pevnosti poznávání připravil Nadační fond UP spolu se Studentským kariérním a poradenským centrem UP.

Nadační fond Univerzity Palackého podporuje nadané a talentované studenty. Kromě toho, že jim přispívá na jejich vědeckou práci, usiluje i o to, aby mladí vědci zdokonalovali své komunikační schopnosti. Proto připravil sérii workshopů, na kterých se učí, jak vystupovat před publikem, jak stručně a jasně formulovat své myšlenky nebo jak pracovat s médii. „Náš Nadační fond je v rámci tuzemských univerzit unikátní. Aby ale plnil své poslání, to záleží právě na vás, na studentech a na vašich projektech. Pokud chceme získat podporu pro fond, musíme našim partnerům i veřejnosti nabízet srozumitelný obsah,“ připomněla koordinátorka fondu Dita Palaščáková.

Michael Londesborough pak na konkrétních příkladech v několika hodinách studentům vysvětloval, jak lze i složité vědecké problémy prezentovat veřejnosti sdělně a zajímavě. Studenti se tak například dozvěděli, že záleží nejen na tom, co říkají, ale i jak to říkají, co u jejich promluvy dělá jejich mimika nebo jak je důležité umět používat gesta. Popularizaci vědy považuje tento chemik britského původu, který působí v Akademii věd, za nesmírně důležitou. „Bez ní se lidé o vaší práci nic nedoví. A platí to i případě, že chcete publikovat v časopise s vysokým impakt faktorem. Editoři vyžadují motivační dopis a v něm alespoň sto slov, které laikům popíší hodnotu vaší výzkumné práce. V přihlášce musíte být také schopni v jedné větě vysvětlit cíl vaší práce. Což je vlastně také komunikace a popularizace vědy. Stejně tak to platí, pokud chcete, aby se o tom, co děláte, dověděla veřejnost nebo když chcete vzbudit zájem o vědu mezi dětmi. Tam všude potřebujete umět komunikovat.“

Mezi studenty, kteří se přišli něco nového naučit, byla i Jaroslava Šeflová z přírodovědecké fakulty. Její projekty podpořil Nadační fond UP už dvakrát. I ona si ale uvědomuje, že jako vědkyně se musí naučit svou práci představit před různým typem publika. „Všichni jsme nuceni komunikovat s veřejností a omezit se při tom jen na složité termíny a cizí pojmy je podle mě krátkozraké. Musíme umět naše projekty vysvětlit všem a vysvětlit je zajímavě. Proto jsem podobný workshop přivítala,“ řekla. Souhlasila i s tvrzením Michaela Londesborougha, podle kterého mají vědci přímo povinnost mluvit o své práci s veřejností, s dětmi. „Určitě ano, všichni jsme placeni z veřejných peněz a jako vědci máme sloužit veřejnosti. Takže je logické, že musíme naši práci i prezentovat,“ dodala Jaroslava Šeflová.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)