Na univerzitě jednali členové vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rektor UP Jaroslav Miller přivítal členy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace v Slavnostním sále UP.
Fotogalerie: Milada Hronová a Martin Višňa
pátek 27. leden 2017, 12:30 – Text: Ivana Pustějovská

Vědecká pracoviště Aplikačního centra BALUO Univerzity Palackého a Ústavu molekulární a translační medicíny navštívili ve čtvrtek členové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v čele s jejím prvním místopředsedou Petrem Dvořákem. Dnes pak pokračovali v jednání v prostorách rektorátu za přítomnosti Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy RVVI.

Členové Rady se v rámci návštěvy setkali nejen se zástupci vedení obou výzkumných center, ale také s rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem, s nimiž diskutovali o aktuálních tématech státní vědní politiky. Při prohlídce center je zajímalo, čím se konkrétně zabývají, jak fungují a jaký dopad má jejich činnost na veřejnost. V Aplikačním centru BALUO  došlo i na praktickou ukázku, když se jeden z členů Rady, Jaroslav Machan, nechal otestovat ve zdejším diagnostickém studiu. Kolegy pak sice dohnal až ke konci prohlídky, ale s úsměvem. „Výsledky testů byly dobré, to je hned pozitivní motivace do práce,“ poznamenal Machan.

K dnešnímu pracovnímu jednání pak Rada využila prostory slavnostního freskového sálu. „Vítám vás na dnešním výjezdním zasedání a doufám, že se vám bude u nás příjemně jednat,“ popřál členům Rady rektor Jaroslav Miller.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je zřízena a její činnost je upravena zákonem. Zabezpečuje mimo jiné přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě, přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů, návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury ČR a Grantové agentury ČR a členy jejich výzkumné a vědecké rady atd. Podrobněji o činnosti Rady ZDE.