Na Univerzitě Palackého se posluchači nově mohou věnovat i televizním a rozhlasovým studiím

Ilustrační foto: 123RF
pondělí 23. leden 2017, 8:01 – Text: Milada Hronová

Filozofická fakulta Univerzity Palackého nabídne zájemcům v akademickém roce 2017/2018 nový obor Televizní a rozhlasová studia. Ke studiu přijme katedra divadelních a filmových studií 20 posluchačů.

Nově akreditovaný obor Televizní a rozhlasová studia odpovídá zahraničním trendům. Vzešel ze vzrůstajícího zájmu studentů i uchazečů o média jakými jsou rozhlas a televize.

„Absolventi se mohou stát dramaturgy, tiskovými mluvčími, redaktory, producenty nebo distributory, také i nákupčími zahraničních pořadů či lokačními manažery. Věřím, že by mohli najít práci i v kinech, divadlech, také v prostředí filmových a divadelních festivalů, ve státní správě, fondech podporujících kulturu či v kancelářích evropských institucí, krajů či měst. Vzdělaní absolventi jsou zapotřebí i ve stále rostoucím segmentu audioknih a nejrůznějších intermediálních projektů. Podobný obor v České republice dosud nebyl,“ řekl jeho garant a vedoucí katedry Jakub Korda. Podle něj nebudou mít absolventi problém najít práci. Kromě toho, že mohou pracovat v médiích, najdou uplatnění i jako výzkumníci či teoretici ve vzdělávacích a výzkumných institucích, které se zabývají teorií umění a výzkumem kulturního průmyslu. „Už při studiu se všem posluchačům nabízí jedinečná možnost získat řadu zkušeností na festivalech, jakými jsou AFO, PAF, Divadelní Flora či Pastiche Filmz,“ dodal vedoucí katedry.

Aby uchazeč o studium Televizních a rozhlasových studií uspěl u přijímacích zkoušek, bude muset prokázat dostatečný zájem o obor. Katedra divadelních a filmových studií si mezi uchazeči totiž už pravidelně vybírá především ty, kteří prokážou největší zájem. „Film, divadlo i TV nejsou nijak ukotveny ve studijních plánech gymnázií a středních odborných škol. Nám jde především o motivované studenty, kteří dlouhodobě projevují hlubší zájem o audiovizuální kulturu či divadlo. Proto se vedle testu předpokladů ke studiu budeme soustředit především na pohovor, při kterém si se zájemci promluvíme o jejich preferencích, filmech, seriálech či představeních z jimi sestaveného seznamu,“ dodal Jakub Korda.

Všichni uchazeči, kteří si do konce února podají přihlášku ke studiu, se mohou zúčastnit tradičního přípravného kurzu. Katedra divadelních a filmových studií jej uskuteční už v březnu.