Nadační fond Univerzity Palackého letos podpoří devět talentovaných studentů

Smlouvy, které stipendisty opravňují k čerpání podpory, podepsal rektor UP Martin Procházka.
Fotogalerie Milada Křížková Hronová
Čtvrtek 29. červen 2023, 12:30 – Text: Milada Křížková Hronová

Devět posluchaček a posluchačů Univerzity Palackého, konkrétně z fakulty zdravotnických věd a fakulty tělesné kultury, také přírodovědecké, lékařské a cyrilometodějské teologické fakulty, získalo podporu Nadačního fondu UP. Ten mezi ně letos rozdělí částku ve výši 775 tisíc korun.

Studentky a studenti, kteří uspěli ve výběrovém řízení Nadačního fondu Univerzity Palackého, obdrželi pozvání k setkání s Martinem Procházkou, rektorem univerzity a rovněž předsedou správní rady fondu, a s ředitelem fondu Jiřím Rudolfem. Obsahem schůzky byl podpis smlouvy, která stipendistům umožní čerpat obhájený finanční příspěvek. Studenti obdrželi i všechny potřebné informace.

Letos Nadační fond UP podpořil devět stipendistů, což je za historii fondu nejvíc.

„Blahopřeji vám k získání podpory a přeji vašemu úsilí úspěch. Je skvělé, že se svými projekty uspěli studentky a studenti z pěti různých fakult naší univerzity. Velmi se těším na prezentaci výsledků vaší práce,“ řekl stipendistům rektor Martin Procházka.

Peníze na podporu talentovaných studentů získává Nadační fond UP od firemních a individuálních dárců, také od významných příznivců, kterým leží na srdci jak rozvoj mladých talentů, tak celé společnosti. Generálním partnerem NF UP je již poněkolikáté Komerční banka, nově se v letošním roce stala dalším hlavním partnerem Sigma Group, a. s.

„Devět velmi perspektivních studentek a studentů, kteří nyní budou moci pracovat na svých vědecko-výzkumných projektech, jež mají potenciál přispět k udržitelnému rozvoji a jejichž výstupy budou aplikovatelné v praxi, jsme mohli podpořit jen díky štědrosti dárců,“ zdůraznil Jiří Rudolf, ředitel Nadačního fondu UP a fundraiser univerzity.

Studentští uchazeči předkládali Správní radě UP své projekty již v osmé výzvě. Ti, kteří uspěli, nyní mají jeden rok na realizaci svých projektů, poté budou správní radě fondu předkládat závěrečnou zprávu a reflexi získaných kompetencí. 

Kromě výzkumné práce čeká stipendisty i stáž na prestižních zahraničních pracovištích, mnozí z nich povedou své první projekty, budou pracovat s vlastním rozpočtem, prezentovat svou práci na odborných konferencích i akcích pro veřejnost.

„Fond jim ve spolupráci s Kariérním centrem UP poskytne při realizaci projektů také průběžnou podporu. Nabídne jim i další rozvojové možnosti – workshopy, kurzy, kariérní poradenství a koučink. V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že aktivity centra jsou otevřené nejen pro stipendisty fondu, ale i pro všechny studenty univerzity. Na podzim chystá Oddělení pro studentské záležitosti UP i nový prestižní kurz leadership matters zaměřený na tvůrčí vedení,“ dodala Katrin Stark, univerzitní koordinátorka pro práci s talentovanými studenty. Nový kurz je podle ní inspirován příklady nejlepší praxe z mezinárodních konceptů a organizací a je postaven na spolupráci se špičkovými odborníky z praxe. Právě ti provedou účastníky klíčovými tématy. Studenti se budou moci hlásit do kurzu už v průběhu září.

Úspěšní žadatelé Nadačního fondu UP

Pavel Vyvlečka, PřF UP (Geoinformatika a kartografie), 40 000 Kč. Eva Szczyrbová, LF (Lékařská biologie), 100 000 Kč. Eliška Vodáková, FTK (Kinantropologie), 103 000 Kč. Eliška Pinďáková, PřF (Biochemie), 58 000 Kč. Kristýna Kultová, FZV (Intenzivní péče v porodní asistenci), 70 400 Kč. Eliška Zgarbová, PřF (Molekulární a buněčná biologie), 137 000 Kč. Daniel Chrenko, PřF (Experimentální biologie), 116 600 Kč. Ludmila Včelařová, PřF (Experimentální biologie), 80 000 Kč. Marta Sýkorová, CMTF (Sociální a spirituální determinanty zdraví), 70 000 Kč.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)