Němčináři Pedagogické fakulty sbírali ceny v soutěži "Knihomol"

Foto: Marek Bohuš, UCJ PdF UP
čtvrtek 29. březen 2018, 7:48

V úterý 27. března se pod patronací Goethe-Institutu a Vědecké knihovny v Olomouci již poněkolikáté uskutečnilo finále soutěže "Bücherwurm/Knihomol", při níž se soutěží v předčítání německých textů. Do Vlastivědného muzea v Olomouci se sjela padesátka soutěžících ze základních a středních škol od Šumperka přes Olomouc, Prostějov, Rožnov a Zlín až po Uherské Hradiště i z menších obcí. Jury složená ze zástupce Německé akademické výměnné služby (DAAD) J. P. Podleckeho, lektorky Rakouské výměnné služby (ÖAD) C. Merz, zástupce Ústavu cizích jazyků PdF UP dr. M. Bohuše a vítěze loňského ročníku J. Smolky posuzovala dramatizaci, výslovnost, plynulost a srozumitelnost čtených literárních textů. Vítězové šesti kategorií se za odměnu podívají do pražského sídla Goethe-Institutu, kde je pro ně připraven poutavý program. 

Z perspektivy pedagogické fakulty a jejího Ústavu cizích jazyků je zvlášť potěšitelné, že řadu vítězů na soutěž připravovali její absolventi z posledních let, působící na základních a středních školách. Jmenovitě L. Reichová (ZŠ Demlova Olomouc), J. Bajaja Elisová (ZŠ Unesco, Uherské Hradiště) a M. Kosmályová (ZŠ Horka n. M.). Ochotnický soubor při ZŠ Unesco pod vedením J. Bajaja Elisové navíc zvítězil i v kategorii kreativity.

Tímto se zúročuje ze strany Německé sekce ÚCJ příprava němčinářů zaměřená metodicky na dramatizaci, vzdělávání mimo budovu školy a muzejní pedagogiku, které motivují ty nejlepší žáky a studenty do vzdělávání. 

PhDr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D., vedoucí Německé sekce ÚCJ PdF UP