Nově zvolený senát teologické fakulty bude z více než poloviny obměněn

Volební lístky mohli voliči odevzdat v rotundě CMTF.
Foto: Velena Mazochová
úterý 5. prosinec 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Sedm nových a pět stávajících senátorů zvolili studenti a pedagogové do nového akademického senátu cyrilometodějské teologické fakulty pro funkční období 2018 – 2021. Na svém prvním zasedání se sejde v polovině února příštího roku. Do té doby ještě stávající senát vyhlásí volby děkana.

Po volbách, které se uzavřely na konci minulého týdne, do senátorského křesla nově usednou Jakub Doležel, Martin Cajthaml, Jan Koblížek a Dominik Opatrný. Z členů „starého“ senátu v něm budou dál pracovat současný předseda Jaroslav Franc, Ivana Gabriela Vlková, Pavel Černuška a Vít Hlinka. Zásadní proměnou prošla studentská kurie senátu, do které byly zvoleny nové tři senátorky Anežka Troppová, Martina Igazová a Helena Pipová. Studentským zástupcem zůstává Josef Biernát.

Voleb se zúčastnilo 323 akademiků a studentů z celkového počtu 1 187 oprávněných voličů, volební účast se tak pohybovala kolem 23 procent. Současně s listinnou formou mohli členové akademické obce fakulty poprvé hlasovat také elektronicky. Volbu online jich využilo 274. „Volební účast byla o něco vyšší než v minulých volbách. Přesný důvod lze jen těžko odhadnout, snad je to tím, že se podařilo více mobilizovat studenty z některých oborů,“ uvedl Jaroslav Franc.

V novém složení začne dvanáctičlenný senát CMTF pracovat od 1. února příštího roku. Jeho tříleté funkční období skončí 31. ledna 2021. „Podle harmonogramu by se první zasedání mělo konat na Popeleční středu 14. 2. 2018,“ upřesnil Jaroslav Franc.

Současným senátorům vyprší mandáty 31. ledna 2018. Na svém posledním jednání se sejdou 13. prosince.  Hlavním bodem programu bude vyhlášení voleb nového děkana CMTF na další čtyřleté období.

Podrobné informace o výsledcích voleb do Akademického senátu CMTF UP jsou k dispozici na úřední desce fakulty.