Nový Akademický senát UP vyhlásí v červnu volby rektora

Nově zvolený Akademický senát UP se poprvé sejde zkraje června.
Foto: Žurnál UP
pondělí 22. květen 2017, 7:31 – Text: Milada Hronová

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého ukázaly, že zhruba jedna třetina senátorů bude v samosprávném celku univerzity pracovat i v dalším funkčním období.  Už během prvního jednání vyhlásí senátoři volby rektora UP.

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého se uskutečnily od 28. března do 7. dubna v souladu s platným Volebním a jednacím řádem AS UP. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná připomínka.  Všechny senátory obměnila pouze lékařská fakulta, kterou bude nově zastupovat Jan Strojil z Ústavu farmakologie a Zdeněk Kolář z Ústavu klinické a molekulární patologie.  Naopak filozofická fakulta a pedagogická fakulta ve volbách potvrdila stávající senátory Pavla Šaradína z katedry politologie a evropských studií i Ludmilu Veselovskou z katedry anglistiky a amerikanistiky a Jiřího Langera společně s Kateřinou Vitáskovou z Ústavu spěciálněpedagogických studií. Zbylé fakulty bude zastupovat jeden staronový a jeden nově zvolený senátor. Až na Marka Zápotockého z právnické fakulty byla obměněna celá studentská kurie senátu.

„Devět senátorů, kteří pracovali v předchozím senátu, bylo zvoleno i pro další funkční období. Především pedagogická a filozofická fakulta si tak zachovaly kontinuitu senátorské práce. Číslo devět vnímám i dostatečné pro kontinuitu práce celého senátu,“ řekl Jiří Langer, předseda stávajícího AS UP. Dodal, že jedním z prvních témat, kterému se v červnu chystá senát věnovat, budou volby rektora Univerzity Palackého pro období 2018 - 2022.  „O výběru rektora rozhodne Akademický senát UP na podzim,“ dodal Jiří Langer.

O nových senátorech rozhodovalo ve volbách na všech fakultách UP 3 496 voličů. Každá fakulta je v něm zastoupena dvěma senátory z řad akademiků a jedním z řad studentů. Členy senátu se podle Volebního a jednacího řádu AS UP stali ti kandidáti, kteří obdrželi na každé fakultě nejvyšší počty hlasů. Funkční období nového Akademického senátu UP začne 28. května a skončí 27. května 2020.

Ustavující zasedání nového AS UP, na kterém se bude kromě výše zmíněného vyhlášení voleb rektora volit předseda a místopředsedové senátu, se uskuteční 7. června.