Olomoučtí vědci budou v nové laboratoři pomáhat šlechtitelům se získáváním odolnějších odrůd

Jaroslav Doležel (vpravo) a Martin Vágner, ředitel ÚEB, při slavnostním otevírání Aplikační laboratoře.
Foto: Ota Blahoušek
Středa 15. únor 2017, 14:00 – Text: Ivana Pustějovská

V Olomouci se otevřela první tuzemská Aplikační laboratoř Akademie věd ČR (AV ČR) propojující vědce se šlechtiteli. Podobné zařízení, ve kterém by se mohli čeští šlechtitelé seznamovat s nejnovějšími výsledky molekulární genetiky a genomiky a využívat nejmodernější přístroje, techniky a postupy, v České republice dosud chybělo. Aplikační laboratoř bude provozovat Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB), které je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Olomoučtí vědci chtějí šlechtitelům pomoci se získáváním nových odrůd zemědělských plodin lépe snášejících sucho a klimatické změny, které dokáží odolat chorobám či škůdcům a budou mít lepší užitné vlastnostmi. Podle vedoucího olomouckého pracoviště ÚEB Jaroslava Doležela přestávají totiž tradiční metody šlechtění stačit. „Velké šlechtitelské firmy ve Francii, Německu, USA či v Anglii mají vlastní laboratoře zaměřené na metody molekulární biologie a genomiky. V České republice je situace jiná a pro většinu firem je zřízení takových laboratoří mimo jejich finanční možnosti. Bez nových metod by ale časem nebyli čeští šlechtitelé schopni konkurovat zahraničí. I proto je vznik první a zatím jediné Aplikační laboratoře v republice zaměřené na šlechtitele klíčový. Mám z toho radost, protože je to velký posun dopředu, který je pro šlechtitele i vědce velkou šancí do budoucna.“

Aplikační laboratoř vznikla v rámci výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Podle ředitele ÚEB Martina Vágnera naplňuje tento projekt představu Akademie věd o špičkovém výzkumu využívaném ve veřejném zájmu: „Tým profesora Doležela, který se zabývá především genomikou hospodářských plodin, připravil pro šlechtitele balíček nejmodernějších metodických postupů molekulární biologie a genomiky a vzdělávání, který jim umožní využívat tyto postupy v denní praxi. Jsem nesmírně rád, že se zřízení Aplikační laboratoře setkalo ze strany partnerů s obrovským zájmem a jsem přesvědčen, že jejich spolupráce s našimi odborníky povede k cenným praktickým výsledkům ve šlechtění.“

Jaroslav Doležel oceňuje, že mnohé z přelomových technik, které vznikly v jeho laboratoři, budou moci využít právě čeští šlechtitelé: „Některé metody umíme nejlépe na světě a mne těší, že můžeme šlechtitelům nabídnout naše know how, a propojit tak vědu s praxí. My, vědci, máme vždy velký pocit zadostiučinění, když vidíme, že naše práce přináší praktický užitek. To nás motivuje a posouvá dál,“ řekl olomoucký vědec.

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB je světově uznávaným pracovištěm zaměřeným na výzkum dědičné informace rostlin. Vědci nabídnou šlechtitelům v Aplikační laboratoři odborné konzultace, školení i praktické workshopy, seznámí je s nejnovějšími objevy a především jim pomohou při využívání molekulárních technik. To vše může šlechtění nových odrůd zefektivnit a urychlit až o několik let. Podle Jaroslava Doležela chtějí vědci reagovat na potřeby šlechtitelů: „Šlechtění pomocí molekulárních metod bude postupně doplňováno o nové techniky. Už teď je jisté, že během několika let nastane ve šlechtění revoluce a začnou se využívat metody genové editace, tedy nová generace GMO. I s tím počítáme a v Aplikační laboratoři budeme nabízet odbornou podporu tak, aby se tyto metody mohly využívat v praxi,“ dodal Jaroslav Doležel. 

Zpět