Pamětní deska na právnické fakultě odkazuje na Smlouvu o Antarktidě

Slavnostní odhalení desky se uskutečnilo v den 60. výročí podpisu Smlouvy o Antarktidě. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Úterý 3. prosinec 2019, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Fasádu budovy právnické fakulty nově zdobí pamětní deska. Otištěna je na ní zvětšená titulní strana Smlouvy o Antarktidě, významného mezinárodněprávního dokumentu. Umístění desky inicioval Pavel Sladký, první a zatím poslední český pozorovatel na Antarktidě, absolvent olomoucké právnické fakulty. Odhalena byla v neděli 1. prosince, v den, na který připadlo 60. výročí podpisu Smlouvy o Antarktidě.

„Děkuji děkance Zdence Papouškové a právnické fakultě, že jsme společně tento nápad uskutečnili. Chtěl bych, aby deska sloužila jako učební pomůcka při výuce mezinárodního práva. Aby si studenti, kteří procházejí kolem desky, uvědomili význam mezinárodního práva veřejného při studiu právních věd,“ zdůvodnil Pavel Sladký, v současnosti zástupce velvyslance ČR v Bratislavě.

Výjimečnost smlouvy zdůraznil při slavnostním odhalení desky také Martin Faix, proděkan právnické fakulty, který působí na katedře mezinárodního a evropského práva. „Naši pozornost si tento výjimečný dokument zaslouží v mnoha ohledech. Smlouva vymezila Antarktidu jen pro mírové účely, je to také úmluva o ochraně životního prostředí a podporuje mezinárodní vědeckou spolupráci. Jsem rád, že Česká republika je jednou ze smluvních stran a že v této oblasti hrajeme aktivní roli,“ řekl proděkan.

Pozvání na slavnostní odhalení desky přijal Pavel Prošek, český polárník, klimatolog a především zakladatel České antarktické stanice Johana Gregora Mendela a její dlouholetý šéf. „Jste pravděpodobně první právnická fakulta na světě, která umístila na svou budovu připomínku Smlouvy o Antarktidě. Jsem za to velice rád. Současně jsem nesmírně rád, že jsou s vaší fakultou úzce svázáni dva právníci, kteří nám pomáhali uskutečnit sen, postavit na Antarktidě vědeckou stanici,“ řekl Pavel Prošek. Před shromážděnými poděkoval právě Pavlu Sladkému a také přítomnému Ondřeji Víchovi, který působí na katedře správního práva a finančního práva PF UP.

Pavel Sladký je s jižní polární oblastí spojován zhruba od roku 2004, kdy jako právník na mezinárodněprávním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR měl v agendě otázky Antarktidy. Významně se tehdy podílel na řešení mezinárodněprávních záležitostí při přípravách a stavbě české vědecké stanice, která od roku 2007 stojí na pobřeží ostrova Jamese Rosse. Na přelomu let 2014 a 2015 se pak stal prvním a zatím posledním českým pozorovatel na Antarktidě. „Dva měsíce jsem tehdy navštěvoval tamní vědecké stanice i námořní plavidla a dohlížel na dodržování mezinárodních závazků,“ vzpomněl absolvent olomouckých práv.

Ondřej Vícha, odborný asistent PF UP, je autorem českého zákona o Antarktidě. „Před nástupem na olomouckou fakultu jsem pracoval na ministerstvu životní prostředí na legislativním odboru. Kolem roku 2001 jsem měl za úkol nejprve napsat věcný záměr tohoto zákona a potom i paragrafové znění. Nebylo to tehdy příliš s kým konzultovat, nikdo o této oblasti moc nevěděl. Bylo to dobrodružné,“ zavzpomínal odborník na právo životního prostředí.

Deska ve formátu A1 je umístěná na fasádě budovy B právnické fakulty. Projde kolem ní každý, kdo jde po chodníku směrem k přírodovědecké fakultě. Znázorňuje první stranu Smlouvy o Antarktidě. Ta je psaná na hlavičkovém papíře mezivládní konference, která se konala na podzim roku 1959 ve Washingtonu a projednávala mírové využívání jižních polárních oblastí.

Zpět