PdF UP přichází s novým projektem Otevřená fakulta

Projekt Otevřená fakulta prezentovala na tiskové konferenci Libuše Ludíková, děkanka pedagogické fakulty.
Foto: Milada Hronová
Středa 31. říjen 2018, 12:00 – Text: Milada Hronová

Pedagogická fakulta se otevře studentům prvních ročníků gymnázií i žákům mateřských, základních a speciálních škol. V rámci projektu Otevřená fakulta nabídne ve dnech 5.– 8. listopadu ukázkovou výuku, na níž se budou podílet jak akademičtí pracovníci a studenti, tak učitelé a žáci gymnázií.

Projekt Otevřená fakulta navazuje na předchozí projekty pedagogické fakulty, které položily základ moderní a efektivní pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého. Jeho cílem je zvýšit kompetence studentů a studentek učitelských oborů a usnadnit absolventům a absolventkám vstup do praxe. I proto je zaměřen také na praktickou výuku.

„Ukázková výuka bude cílena na předškoláky, žáky prvního a druhého stupně základních škol, na žáky prvního ročníku gymnázií, nabídneme i ukázkovou výuku pro speciální školy, tedy výuku dětí se sluchovým, zrakovým a mentálním postižením. Výuku budou poté komentovat a analyzovat jak akademičtí pracovníci, tak kmenoví studenti daných tříd, zároveň také i studenti pedagogické fakulty a žáci gymnázií. Právě gymnazisty vnímáme jako potenciální uchazeče o studium učitelství, a proto jim chceme dát možnost se do výuky aktivně zapojit,“ řekla Libuše Ludíková, děkanka PdF UP. Dodala, že na ukázkové výuce participují spolupracující školy, které se průběžně zapojují do všech aktivit, které Univerzita Palackého v rámci propojování teoretické a praktické přípravy budoucích učitelek a učitelů uskutečňuje.

„Projektu Otevřená fakulta se zúčastní přes dvě stovky žáků, z toho asi tři desítky předškoláků, polovina z nich je se speciálními vzdělávacími potřebami. Účast nám potvrdilo na 130 žáků prvního a druhého stupně ZŠ, zúčastní se také žáci ZŠ se sluchovým postižením, zrakovým postižením i žáci s postižením mentálním. Na pedagogickou fakultu dorazí také tři desítky studentů gymnázia,“ dodala děkanka fakulty. Potvrdila přitom, že ukázkovou výuku bude garantovat několik kateder PdF UP, mezi nimiž je například katedra primární a preprimární pedagogiky či ústav speciálněpedagogických studií. Mezi spolupracujícími školami, jejichž žáci fakultu navštíví, jsou například Mateřská škola Olomouc Blanická, Fakultní základní škola Olomouc Hálkova, také Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené či Gymnázium Hejčín.

Týdenní akce Otevřená fakulta má nejen zpestřit výuku a nabídnout zážitek v podobě nového prostředí. „Má nabídnout i setkání s jinými pedagogickými osobnostmi a možnost aktivně se zapojit do chystaných debat. Pedagogům z řad pracovníků a pracovnic fakulty, a především studentům a studentkám PdF UP přinese tato akce i cenný kontakt s praxí a rozvoj potřebných učitelských kompetencí a dovedností,“ dodala děkanka fakulty.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)