Péči o pacienty s demencí se věnuje nová publikace z FZV

Lenka Šáteková.
Foto: Martin Višňa
Pátek 24. září 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Novým pomocníkem v nastavování i hodnocení personalizované péče o pacienty s demencí je kniha, která vznikla díky spolupráci Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého a Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského ve slovenském Martině. Publikace, kterou vydalo nakladatelství Grada, přibližuje význam a použití hodnoticích technik a nástrojů při posuzování stavu pacienta.

Kniha Demence: hodnoticí techniky a nástroje je reakcí na celosvětově stále rostoucí počet lidí trpících demencí a s tím spojené rozšiřující se spektrum problémů, se kterými se musejí potýkat. Autorky, které mají bohaté zkušenosti z ošetřovatelství, vytvořily přehled zásadních technik, které ošetřujícímu personálu pomohou se zjištěním aktuálního stavu a specifických potřeb pacienta a se zkvalitněním další péče o něj.

„Je jedinečná tím, že jsme vybraly osm nejkritičtějších oblastí problémů při péči o pacienty s demencí, jako jsou výživa, kvalita života, bezpečnost nebo například riziko vzniku dekubitů. Ke každé z těchto oblastí uvádíme přehled odpovídajících hodnoticích nástrojů a popisujeme jejich kvalitativní vlastnosti, na základě kterých je pak možné v daném případě zvolit ten nejvhodnější. Co se týče samotných nástrojů, jde v podstatě o stupnice a škály, kdy se podle daných parametrů bodují jednotlivé položky a konečné skóre pak ukazuje, nakolik je u pacienta riziko vzniku či rozvoje komplikací v dané oblasti,“ uvedla hlavní autorka Lenka Šáteková z Ústavu ošetřovatelství FZV UP.

Na knize, která se v závěrečné kapitole věnuje i posouzení zátěže u osoby pečující o pacienta s demencí, se podílely také její kolegyně z ústavu Lenka Machálková a Blaženka Ševčíková a trojice profesionálek z lékařské fakulty v Martině Ivana Bóriková, Martina Tomagová a Katarína Žiaková. „S Ústavem ošetřovatelství Jesseniovy lékařské fakulty spolupracujeme dlouhodobě, pořádáme konference, podílíme se na odborných článcích. Původní myšlenka na tuto knihu vzešla právě od kolegyň v Martině,“ doplnila Lenka Šáteková. 

Odborná publikace, která vznikala dva roky a nyní je již k dostání na pultech knihkupectví, je určena primárně pro všeobecné sestry pracující ve zdravotnictví a v zařízeních sociálních služeb, jako zdroj cenných informací ale jistě poslouží i studentům zdravotnických škol, případně dalším zájemcům.

Zpět