Pedagogická fakulta má kempy pro středoškolské studenty

Studenti středních škol se v tomto týdnu učí na pedagogické fakultě.
Fotogalerie: Markéta Šemberová a Milada Hronová
čtvrtek 22. srpen 2019, 7:58 – Text: Milada Hronová

Letní kemp biologie také výchovy k občanství, demokracii a evropanství a English kemp jsou prvními prázdninovými vícedenními akcemi, které pedagogická fakulta zorganizovala pro středoškolské studenty. Populárně naučnou formou jim nabízí volnočasové aktivity, jež v následujících letech hodlá rozvíjet.

Kempy pořádá Centrum celoživotního vzdělávání s cílem nabídnout nadaným středoškolákům více praktických činností, k nimž se během školního roku nedostanou. Veškerá nabídka je díky dotaci MŠMT ČR a statutárního města Olomouc zdarma. V závěru kempu obdrží studenti certifikát.

„Cílili jsme na studenty gymnázií a středních škol Olomouckého kraje, podařilo se nám však oslovit i studenty z Ostravy nebo Chrudimi. V kurzech se učí zhruba po dvaceti studentech a na výuce se podílejí pedagogové zainteresovaných kateder i jejich doktorandi,“ uvedla Alena Opletalová, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF. Její kolegyně Barbora Mlčochová pak dodala, že Letní kemp výchovy občanství, demokracii a evropanství organizátoři obsahově propojili s šestadvacátým ročníkem právě probíhající letní školy, věnující se tématu Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. „V tomto případě nám šlo i o mezigenerační propojení. Středoškoláci se mohou od erudovaných odborníků i od řadových učitelů hodně dozvědět z novodobé historie,“ řekla.  

Během letního studování si podle Barbory Mlčochové studenti středních škol vyzkoušejí i jak to tak zvaně chodí na vysoké škole. Může jim to pomoci jak v komunikaci s vysokoškolskými pedagogy, tak i v pozdějším výběru vysoké školy. To potvrzuje i Martin Jáč, vedoucí katedry biologie, který se vedení biologického kempu ujal. 

„Chceme studentům ukázat, že biologie je zajímavý a atraktivní obor, a podpořit v nich o tento obor zájem. V Letním kempu biologie si studenti můžou vyzkoušet věci, ke kterým se běžně na střední škole nedostanou, například proto, že nemají dostatečné laboratorní vybavení, chemikálie a přístroje. Myslím, že si během týdne i ověří, že se na vysoké škole nemusejí ničeho obávat. Budu rád, když se aspoň s některými v budoucnu na katedře potkám. Jsem totiž velmi rád, že jsou mezi nimi i zájemci o učitelské povolání,“ řekl Martin Jáč. Během letního kempu studentům přiblíží všechny oblasti biologie a nebude v něm chybět i systematika rostlin, živočichů včetně jedné kombinované botanicko-biologické terénní exkurze do Litovelského Pomoraví. 

„Máme i laboratorní den zaměřený na molekulární biologii a genetiku. Studenti si vyzkoušejí mimo jiné také izolaci DNA. Vyzkoušejí si i detekce bílkovin, a to způsobem, kterým se běžně dělají v nemocnici, když se diagnostikuje nějaké onemocnění. Jeden den budeme mít i pitevní praktikum. Budeme pitvat různé druhy bezobratlých živočichů,“ doplnil vedoucí katedry biologie Martin Jáč. S takto pojatým letním kempem má první zkušenost, ale se studenty a žáky některých základních škol i s učiteli biologie a přírodopisu Olomouckého kraje už nějakou dobu spolupracuje při různých workshopech.

Také středoškoláci v English kempu mají nabitý týden, a patří do něj i návštěva univerzitního Britského centra. Široký tematický záběr kempu potvrdil Petr Antene z Ústavu cizích jazyků PdF, když uvedl, že studenti diskutují nejen o současné společnosti, médiích, cestování, ale i o plánech do budoucna.  V kempu jsou podle něj motivovaní středoškoláci, kteří angličtinu už používají i mimo školu.

„Mnozí své znalosti využili i v zahraničí nebo to plánují, případně se s angličtinou běžně setkávají na sociálních sítích. Z mého pohledu je tedy cílem English kempu jejich praktické jazykové znalosti a dovednosti dále rozvíjet a prohlubovat. Konkrétně v mých hodinách se budeme věnovat rozdílům ve formální a neformální komunikaci, určitě se zastavíme také u rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou,“ dodal. 

Zpět