Pedagogická fakulta má nový akademický senát

Ilustrační foto: Milada Hronová
Pondělí 10. duben 2017, 9:49 – Text: Milada Hronová

Během šesti dnů zvolila akademická obec pedagogické fakulty nový fakultní senát. Poprvé se sejde v květnu.

„Volby se uskutečnily podle Volebního a jednacího řádu AS PdF UP. Komise nezaznamenala žádný problém,“ řekla Jitka Petrová, předsedkyně volební komise z katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP. 

Z celkem 4 617 oprávněných voličů fakulty přišlo k volbám 1 188 voličů. Znamená to, že se voleb účastnilo zhruba 26 procent voličů. „Počet platných hlasovacích lístků se zastavil na čísle 1 179, neplatných hlasovacích lístků jsme napočítali devět,“ dodala předsedkyně Jitka Petrová.

Akademický senát fakulty je orgán vnitřní samosprávy univerzity. Schvaluje rozpočet fakulty, jmenuje či odvolává děkana a kontroluje činnost vedení fakulty. Projednává celou řadu univerzitních předpisů a norem. Funkční období stávajícího grémia pedagogické fakulty končí 12. května.

Volby se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého uskutečnily ve dnech 31. března – 7. dubna, a to vždy od 9 do 13 hodin.

 

Akademický senát  PdF UP

Akademičtí pracovníci

Langer Jiří (Ústav speciálněpedagogických studií), Vitásková Kateřina (Ústav speciálněpedagogických studií), Pastieriková Lucia (Ústav speciálněpedagogických studií), Michalík Jan (Ústav speciálněpedagogických studií), Zemánek Petr (katedra antropologie a zdravovědy), Dobešová Cakirpaloglu Simona (katedra psychologie a patopsychologie), Synek Jaromír (katedra hudební výchovy), Szotkowski René (Ústav pedagogiky a sociálních studií), Křeménková Lucie (katedra psychologie a patopsychologie), Maštalíř Jaromír (Ústav speciálněpedagogických studií), Růžička Michal (Ústav speciálněpedagogických studií), Plevová Irena (katedra psychologie a patopsychologie), Kroupová Kateřina (Ústav speciálněpedagogických studií ), Hoffmannová Andrea (Ústav cizích jazyků).

Studenti

Houšková Tereza (Speciální pedagogika), Hudec Michal (Anglický a Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání), Holínka Michal (Speciální pedagogika), Gregar Jan (Pedagogika) Štěpán Arnošt (Speciální pedagogika), Hrbáčová Lucie (Speciální pedagogika), Máčalová Jana (Pedagogika, České dějiny).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)