Podpořte spřátelenou univerzitu postiženou ničivým požárem

Zničená budova.
Foto: UPJŠ
pondělí 12. prosince 2016, 14:44 - Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Koncem minulého týdne postihl Přírodovědeckou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích devastující požár, který zničil budovu Ústavu chemických věd.

Obnovení budovy, přístrojového vybavení a laboratoří si podle vyjádření vedení univerzity vyžádá mimořádná organizační opatření a obrovské náklady, odhadované na téměř tři miliony eur. Univerzitě v Košicích obratem nabídli finanční pomoc mnozí její absolventi z celého světa. Pomoc při obnově budovy přislíbila i vláda Slovenské republiky, vedení univerzity bude jednat také s ministerstvem školství. Vzhledem ke gigantickému rozsahu škod však uvítá každou individuální pomoc, aby se provoz školy v co nejkratší době vrátil do normálu.

Finanční prostředky na obnovu Ústavu chemických věd košické univerzity je možné posílat na účet Občianskeho združenia PRÍRODOVEDEC (IBAN: SK2809000000000571404383, BIC: GIBASKBX). Peníze budou po dohodě s předsedou sdružení a v souladu se statutem použity na obnovu chemických laboratoří pro studenty.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller po dohodě s děkanem Přírodovědecké fakulty UP Ivo Frébortem nabídl doktorandům Přírodovědecké fakulty v Košicích možnost dokončit jejich výzkumy v laboratořích Univerzity Palackého. O možnosti zvýhodněného ubytování v Olomouci bude rektor jednat s vedením Správy kolejí a menz UP. „Univerzitu Palackého a košickou univerzitu pojí mnoho vazeb a spolupráce v řadě oblastí, proto pokládáme za přirozené nabídnout kolegiální pomoc,“ podotkl rektor Miller.