Poprvé se v novém akademickém roce sešel senát pedagogické fakulty

Libuše Ludíková, děkanka PdF UP v rozpravě se senátory fakulty.
Foto: Milada Hronová
úterý 9. říjen 2018, 8:01 – Text: Milada Hronová

Akademický senát pedagogické fakulty se na prvním jednání v novém roce věnoval strategickým dokumentům fakulty. Během zasedání zazněla také informace o finančním navýšení, které pedagogické fakulty obdržely loni a které od státu patrně dostanou i v následujícím roce.

Jedním z prvních bodů, kterému se v novém akademickém roce věnovali senátoři pedagogické fakulty, byl Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP na rok 2019. Uvedený dokument, jehož pravidla tvorby určuje ministerstvo školství, předložila senátu fakulty Libuše Ludíková. Senát jej po kratší rozpravě schválil.

„Univerzita Palackého získala institucionální akreditaci. V této souvislosti jsme na prahu implementace aktualizovaných studijních programů. Už nyní má pedagogická fakulta vytvořeny nové konkurenceschopné programy, do nichž se uchazeči mohou hlásit již v nadcházejícím přijímacím řízení. Jsme připraveni zajistit kvalitní absolventy,“ uvedla děkanka fakulty. V komentáři souvisejícím s předloženým dokumentem zdůraznila i pozitivní rysy rozvíjející se internacionalizace. „Na fakultě roste počet smluv se zahraničními vysokými školami, zvýšili jsme i aktivitu v organizaci letních mezinárodních škol. V následujícím období vidím velký potenciál v rozvoji spolupráce s americkými vysokými školami,“ dodala. Kladně komentovala i výzkumnou činnost fakulty a její komercionalizační část, velký důraz klade na dobré jméno fakulty. „I nadále chceme popularizovat učitelství. Budeme prezentovat fakultu v médiích, v celospolečenském kontextu chceme učinit maximum, abychom profesi učitele pozvedli,“ řekla.  

Během zhruba dvouhodinového jednání přijali senátoři pedagogické fakulty i Výroční zprávu PdF UP za rok 2017 a Výroční zprávu o hospodaření PdF UP jako součást celkové Výroční zprávy UP za rok 2017. Třinácti hlasy pak senátoři přijali i změny Organizačního řádu PdF UP a Statutu PdF UP, které souvisejí s řídicí strukturou děkanátu fakulty.

V závěru jednání informovala děkanka senátory o finančních příspěvcích, které fakulta obdržela a obdrží od státu navíc. „Letos dostaly pedagogické fakulty ve dvou vlnách 160 milionů korun, nyní mají přislíbeno 200 milionů korun. Není však ještě jasné, jakým způsobem se mezi jednotlivé fakulty budou dělit,“ řekla. Potvrdila, že uvedená částka, která má doputovat na pedagogické fakulty v roce 2019, je výsledkem dohody s ministrem školství, které se v červnu zúčastnila.