Právnická fakulta se loučila s bezmála šedesátkou nových magistrů

Diplomy absolventům předával proděkan Maxim Tomoszek.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
středa 5. července 2017, 08:00 - Text: Eva Hrudníková

O tom dni sní většina vysokoškoláků od začátku studia. Mít na sobě talár a v ruce tisknout vytoužený diplom… Sen o promoci se poslední červnový den splnil 58 absolventům oboru Právo na právnické fakultě. Spolu s nimi si přišlo osm absolventů rigorózního řízení pro diplomy, které je opravňují užívat titul doktor práv.

Na složení akademického absolventského slibu dohlíželi prorektor Miroslav Mašláň, děkanka Zdenka Papoušková a proděkani Maxim Tomoszek a Martin Faix. „Vaše studium na právnické fakultě této univerzity končí. Povolání, které jste si zvolili, je velmi náročné. Bude vyžadovat obětavost, trpělivost, ohleduplnost a často možná i soucit. Vaše lidská účast je pro vaši práci proto stejně důležitá jako specifické postupy a prostředky, které budete na základě vašich odborných znalostí používat. Věřím a doufám, že naše společnost bude vaši práci oceňovat jak na úrovni materiální, tak i na úrovni společenského uznání,“ řekl absolventům prorektor Miroslav Mašláň. Zároveň jim popřál, aby svou práci vykonávali rádi a aby jim přinášela všestranné uspokojení.

Absolventka magisterského studijního programu Běla Lakomá se ve své děkovné řeči ohlédla za roky strávenými na fakultě a naznačila proměnu, kterou všichni společně prošli. „Se stoupajícím počtem klauzurních prací a náročností studia se postupně dostavily jak pochybnosti o nás samých, tak pocity zoufalství a izolace od okolního světa. Odpovědi na otázky jsme ztratili, nové nenacházeli a konec studia byl pro nás v nedohlednu. Našimi spojenci se staly káva, čokoláda a pestrobarevné zvýrazňovače. Mnohdy jsme si připadali jako ve filmech o básnících. Dnes tu stojíme a čeká nás nový začátek. Jsme zoceleni nejednou překážkou. Věřím, že náročnost studia zužitkujeme při výkonu našich povolání,“ uvedla Běla Lakomá a poděkovala za bezmeznou podporu všem rodinným příslušníkům, přátelům a akademickým pracovníkům. Na závěr přidala parafrázi Caesarova citátu. „Přišel jsem, viděl jsem, znervóznil jsem, ale přesto zvítězím. Přeji všem, aby magisterský titul proměnili ve vítězství.“

Plní emocí byli jak samotní aktéři promocí, tak jejich rodinní příslušníci. „Bylo to velmi slavnostní a dojemné, v jednu chvíli jsem se neubránila slzám. Úžasné zakončení studia naší dcery. Jsme na ni pyšní,“ řekl jeden z rodičů.

Slavnostní promoční akty budou na právnické fakultě pokračovat i v době letních prázdnin, nejbližší jsou naplánovány na 14. července.