Prázdninové přání rektora UP

pátek 29. červen 2018, 11:15

Milé studentky, milí studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci Univerzity Palackého,

děkuji Vám za náročnou a svědomitou práci v akademickém roce 2017/2018. I když pro akademickou obec není léto obdobím úplného klidu, ale často časem výzkumů, stáží, finalizací projektů či studia, dovoluji si Vám popřát pohodové léto plné odpočinku a řady příjemných zážitků. Načerpejte síly do dalšího akademického roku, ať je minimálně tak úspěšný jako tento.  

Děkuji Vám jménem Univerzity Palackého za Vaši podporu a těším se na další inspirativní setkávání a spolupráci. 

Váš

Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého