Premiéra Letní školy diplomacie nadchla studenty i pedagogy

V závěru týdne obdrželi certifikáty historicky první absolventi letní školy diplomacie.
Fotogalerie: Kristína Pitoňáková, Velena Mazochová
pondělí 4. září 2017, 12:00 - Text: Velena Mazochová

S mimořádným ohlasem se setkal první ročník Letní školy diplomacie, kterou jako zcela ojedinělý projekt připravila pro středoškolské studenty katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Pětidenní program přednášek, workshopů a diskuzí s renomovanými odborníky zakončilo předání certifikátů pro čtyři desítky účastníků z celé republiky.

Vzdělávací program s ústředním tématem „Česko a současné světové výzvy“ nabídl několik přednáškových bloků, věnovaných vývoji české zahraniční politiky v mezinárodním kontextu, otázkám bezpečnosti a roli armády, ekonomické diplomacii nebo vnějším vztahům České republiky. Vystoupení expertů z českého ministerstva zahraničí, členů diplomatického sboru a vyučujících z pořádající katedry rozšířil diskuzní prostor k aktuálním tématům mezinárodně-politického dění.

Ideální uchazeči o studium na vysoké škole

„Doufám, že vás účast na letní škole obohatila a probudila ve vás ještě větší zájem o mezinárodní dění. Cílem bylo, abyste porozuměli tomu, že je třeba přistupovat k problémům kriticky, diskutovat o nich a hledat řešení. A vy jste byli opravdu jedinečnými studenty. Přál bych si, abych měl ve své posluchárně takové všechny. Díky za vaše nadšení a za to, že jste měli chuť o prázdninách týden strávit studiem,“ uvedl k historicky prvním absolventům letní školy vedoucí katedry Tomáš Lebeda.

Připomněl zároveň, že právě o nadané a motivované studenty katedra nejvíce stojí „Věřím, že pokud se rozhodnete studovat mezinárodní studia, bezpečnostní otázky nebo politologii, budete při výběru vysoké školy zvažovat i svou letošní zkušenost v Olomouci. I za své kolegy říkám, že o nadané a motivované studenty naše katedra skutečně stojí,“ dodal Tomáš Lebeda. Jeho slova potvrdil zástupce vedoucího katedry a ředitel letní školy Daniel Marek, který vyzdvihl vysokou úroveň znalostí zúčastněných středoškoláků. „Tušili jsme, že půjde o specifické studenty, přesto jsme byli překvapeni tím, co všechno znají. Ukázalo se, že studují na mnohem vyšší, vlastně už vysokoškolské úrovni,“ doplnil Daniel Marek.

Zástupce ředitele odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničí Pavel Bobek, který studenty seznámil s oblastí podpory exportu a mezinárodního obchodu, ocenil podněty, které letní škola středoškolákům poskytla pro jejich rozhodování o budoucí profesní kariéře. „Je od nich zároveň pěkné, že si vyhradili svůj čas na konci prázdnin, kdy si jej ještě mohli užívat někde jinde. Místo toho tady poslouchali, jak doufám, zajímavé přednášky, které je mohou inspirovat k tomu, aby do budoucna věděli, o čem diplomacie vlastně je,“ uvedl Pavel Bobek.

Přitažlivost olomoucké politologie

První ročník letní školy, jejíž koncept zatím nemá v českém či evropském prostředí obdoby, našel stejně pozitivní odezvu i u studentů. „Letní škola byla určitě přínosná a v některých ohledech i předčila moje očekávání. Zpočátku jsem měla trochu obavy, jestli to nebude příliš náročné, ale všechno bylo adekvátně přizpůsobeno tomu, čemu se chceme naučit,“ uvedla s uspokojením Michaela Králová, studentka pražského gymnázia, která chce po maturitě studovat politologii. „Brala jsem to i jako příležitost zjistit, jak to tady funguje a jestli nakonec nezamířím do Olomouce. Teď vážně uvažuju o tom, že bych přihlášku poslala právě sem,“ dodala.

V Olomouci se zalíbilo také Jakubovi Kolibíkovi z Tábora. „O studiu na Univerzitě Palackého jsem před letní školou neuvažoval, teď si budu muset vše ještě rozmyslet. Zaujalo mě to tady. Dověděl jsem se spoustu nových věcí z oblastí, o které se zajímám. Jsem rád, že jsem možnosti letní školy využil, protože jsme tu měli opravdu odborníky na slovo vzaté. Zároveň jsem se tady pohyboval mezi lidmi, kteří jsou stejně nebo podobně orientovaní, takže jsme debatovali často i mimo přednášky,“ uvedl Jakub Kolibík.

Po úspěšné premiéře plánují organizátoři připravit letní školu pro středoškoláky i příští rok, a to v podobném obsahu i formátu. „Myslím, že pestrá skladba témat zafungovala. Velký úspěch mělo i zařazení otázek diplomatického protokolu a etikety nebo návštěva vojenského útvaru v Přáslavicích. S největší pravděpodobností proto nebudeme dělat žádné dramatické změny. Protože jsme ale letos nemohli uspokojit všechny zájemce, zvažujeme, že bychom příští rok kapacitu podstatně navýšili. Druhý ročník zkrátka nemůžeme neudělat,“ dodal Daniel Marek.