Premiérové Olomoucké diskuzní fórum řešilo etiku v trestním řízení

Diskuzní fórum se konalo v rotundě právnické fakulty.
Foto: Eva Hrudníková
úterý 17. duben 2018, 8:20 – Text: Eva Hrudníková

Úspěšnou premiéru má za sebou Olomoucké diskuzní fórum. S novým formátem debatního setkání, kdy má odborná veřejnost možnost na akademické půdě probírat aktuální trestněprávní témata se špičkovými experty, přišla katedra trestního práva Právnické fakulty UP. Tématem prvního ročníku byla Etika v trestním řízení.

Autorem nápadu pořádat tato fóra je Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva. „V rámci trestního práva vždy existovaly určité kontroverzní otázky, na které zástupci jednotlivých trestněprávních profesí – advokáti, státní zástupci, soudci, policisté – jen obtížně hledají přijatelné odpovědi a řešení, a to z důvodu odlišných úkolů, jež v trestním řízení plní. A tím i značně odlišné perspektivy, s níž daný problém vnímají. Vyšel jsem z toho, že akademická půda, která je z podstaty neutrální, je ideálním místem, aby představitelé zmiňovaných profesí o těchto kontroverzních problémech otevřeně a přímo debatovali,“ vysvětlil Filip Ščerba.

Záměrem pořadatelů bylo vytvořit speciální platformu, která se bude lišit od vědeckých konferencí. „Odborné příspěvky budou tvořit pouze menší část programu. Mnohem větší prostor bude pro diskuzi, výměnu názorů a zkušeností lidí z praxe. Věřím, že představitelé jednotlivých trestněprávních profesí tak dostanou příležitost si kultivovaným způsobem vyříkat určité věci, které v rámci jednotlivých kauz řešit nemohou. Věřím, že z diskuzí vyplynou některé obecnější závěry a doporučení,“ řekl Filip Ščerba.

Pro první diskuzní fórum pořadatelé zvolili téma Etika v trestním řízení. Role hlavních referujících se zhostili tři špičkoví odborníci v oblasti trestního práva – Jaroslav Fenyk, místopředseda Ústavní soudu, Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze, a Tomáš Sokol, místopředseda České advokátní komory. Na jejich příspěvky navázala téměř dvouhodinová diskuze. Řešily se například otázky – Kam až může zajít takzvaná ofenzivní obhajoba? Kdy je vystupování státního zástupce eticky nepřijatelné? Jakým jednáním může soudce vzbuzovat důvodné pochybnosti o své nestrannosti? „Příspěvky hlavních přednášejících budou otištěny v jednom z čísel profesního časopisu Státní zastupitelství. Byl jsem požádán, abych k nim napsal úvodník, komentář. Fórum tak bude užitečné i pro ty, kteří se jej nemohli zúčastnit,“ doplnil Filip Ščerba.

Na premiérové Olomoucké diskuzní fórum se přihlásilo téměř 90 zájemců. Z kapacitních důvodů ale museli pořadatelé část z nich odmítnout. Na fakultu dorazil například Jan Lisický z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „Velmi si cením zorganizování této akce, výběr referujících byl skvělý. Je potřeba otevřeně diskutovat o tomto typu otázek, zvolený formát je podle mě ideální,“ uvedl Jan Lisický.

Organizátoři by rádi z Olomouckého diskusního fóra udělali tradici. „Pro začátek bychom jej chtěli pořádat jednou za rok. Téma bychom vždy volili co možná nejaktuálnější. Takže si počkejme, co na poli trestního práva přinese další rok,“ dodal Filip Ščerba.