Přírodovědecká fakulta hostila setkání učitelů zeměpisu

Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie
Foto: Lucia Brisudová
Úterý 14. leden 2020, 14:00 – Text: Šárka Chovancová

Na osmdesát absolventů a učitelů ze základních a středních škol se v sobotu sešlo na přírodovědecké fakultě. Zúčastnili se Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie. Hovořilo se nejen o klimatických změnách, ale i overtourismu jako novém tématu geografie či implementaci GIS do výuky zeměpisu.

„Tato akce je pro mě skvělou příležitostí dozvědět se nové informace o aktuálních geografických tématech, vyměnit si zkušenosti z praxe a zároveň se setkat se svými spolužáky a známými. Už teď vím, že se zúčastním i příští rok,“ uvedla Martina Hubáčková ze Základní školy Dlouhá Loučka. Spokojený byl i Martin Stodůlka se Základní školy Mozartova. „Letošní setkání na katedře geografie navázalo na úspěšné minulé ročníky. Pozitivně vnímám aktuálnost představených témat. Už nyní vím, že získané poznatky zužitkuji ve výuce. Z problematiky overtourismu bude skvělé téma pro diskuzi a skupinovou práci.“

Na setkání učitelů geografie se hovořilo také o možnostech spolupráce se základními a středními školami v rámci řešených projektů. Výročním absolventům byly předány pamětní listy. „Jsme rádi, že absolventi si najdou čas a přijedou. Letos se setkání zúčastnili učitelé a absolventi téměř ze všech krajů České republiky i Slovenska. Sedm z přítomných mělo deset, dvacet či třicet let od absolutoria. S některými jsem se viděla po více jak deseti letech poprvé a bylo to velmi příjemné,“ dodala Irena Smolová z katedry geografie.

Akce se na přírodovědecké fakultě letos konala potřetí. „Vše bylo shrnuto stručně a srozumitelně i pro nás, kteří jsme už nějakou dobu mimo akademické prostředí. V regionu, kde působím, učitelé zeměpisu nemají moc možností pro další vzdělávání, proto jsem využila pozvání přírodovědecké fakulty. Děkuji za tuto příležitost, která je otevřená i absolventům jiných škol,“ uzavřela Eliška Kořenková ze Základní školy Zlín-Malenovice.

Zpět