Přírodovědecká fakulta má další zlaté a diamantové absolventy

Zlatá a diamantová promoce
Fotogalerie: Marek Otava
Sobota 9. listopad 2019, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Spojených států amerických přijeli bývalí studenti přírodovědecké fakulty, aby se zúčastnili zlaté a diamantové promoce. Na slavnostním ceremoniálu bylo přítomno šedesát pět absolventů, kteří si pro pamětní diplomy přišli za početného doprovodu rodinných příslušníků.

„Pro mě je to tak výjimečná událost, že jsem neváhal a přiletěl jsem až z Kalifornie. Na přírodovědecké fakultě jsem vystudoval obor Matematika - Tělesná výchova, ale celý profesní život jsem se věnoval výpočetní technice. Se spoustou spolužáků jsem se od promocí neviděl, tak mám obavu, jestli se poznáme,“ řekl s úsměvem Jiří Petráček, který na PřF absolvoval před padesáti lety.

Při slavnostním obřadu zlaté a diamantové promoce absolventi obnovili akademický slib a převzali čestné diplomy. Výjimečnou atmosféru si pochvaloval i někdejší vedoucí katedry matematiky na pedagogické fakultě Milan Kopecký. „Pro nás to opravdu není formální záležitost. Tím, že jsem zažil spoustu promocí na pedagogické fakultě, mohu srovnávat. Bylo to opravdu velmi hezké, těšíme se na prohlídku a následné setkání se spolužáky. Přírodovědecké fakultě přejeme, aby v této tradici pokračovala, protože je to milá záležitost, která řadu bývalých studentů potěšila a jistě i potěší,“ dodal diamantový absolvent PřF.

Zlatá promoce se na přírodovědecké fakultě slaví od roku 2007, tradici založila jako první na Univerzitě Palackého. Diamantová promoce se zde uskutečnila potřetí. „My si vážíme toho, že si všichni účastníci promoce udělali čas a přijeli i ze vzdálenějších míst. Od absolventů se mi dostalo velmi příznivé zpětné vazby a jsem potěšen, že se i absolventi rádi vracejí zpět na akademickou půdu Univerzity Palackého,“ uzavřel proděkan přírodovědecké fakulty Jan Říha, který se na promocích ujal role moderátora.

Do taláru se oblékli prorektor Martin Kudláček, děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, role promotora se ujal proděkan Karel Hron a role pedela Petr Šimáček z katedry geografie.

Zpět