Přírodovědecká fakulta uspořádala stříbrnou, zlatou i diamantovou promoci

Fotogalerie: Jakub Forgáč
Úterý 21. září 2021, 15:00 – Text: Šárka Chovancová

Možnost převzít pamětní diplom, zavzpomínat na svá studentská léta a setkat se svými bývalými spolužáky si v pátek a sobotu nenechalo ujít přes dvě stě třicet absolventů přírodovědecké fakulty, kteří se sešli na stříbrné, zlaté a diamantové promoci.

„V letošním roce jsme uspořádali dva ročníky zlaté a diamantové promoce, protože loni to pandemická situace neumožňovala. Nechtěli jsme absolventy, kteří promovali v letech 1960 a 1970, o tento zážitek ochudit. Zájem byl obrovský,“ uvedla Dagmar Petrželová, vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů.

Zlaté a diamantové promoce se zúčastnili absolventi nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Rakouska. Pozvání přijala i Marta Davidová (babička mistryně světa v biatlonu Markéty Davidové), která na přírodovědecké fakultě před padesáti lety vystudovala obor Tělesná výchova - Zeměpis. Do Olomouce přijela z Nového Jičína. „Moc jsem se těšila a byla jsem mile překvapena, že fakulta pozvala i absolventy, kteří měli mít promoce v minulém roce. Sešlo se nás opravdu hodně. Vy jste asi jedna z mála vysokých škol, které tyto promoce pořádají.“

Výjimečnou atmosféru si pochvalovala i Hana Metelková, absolventka oboru Matematika – Fyzika. „Moc děkujeme za nezapomenutelný zážitek. Setkali jsme se s kamarády, se kterými jsme se neviděli deset nebo dokonce i šedesát let. A velice oceňujeme práci těch, kteří se přičinili o to, že jsme se mohli opět po letech potkat. Promoce měly velmi důstojný průběh.“ Mezi absolventy byli přítomni i emeritní profesoři přírodovědecké fakulty Richard Pastorek, Jiří Kameníček a Vítězslav Bičík.

Promoce si po 50 a 60 letech zopakovalo sto sedmdesát devět absolventů, po 25 letech padesát čtyři absolventů. V aule přírodovědecké fakulty je přivítali hodnostáři z fakulty i univerzity. „Na promocích většinou vedení univerzity dává poslední rady do života a děkuje rodičům, že pomohli dostrkat své ratolesti k této životní metě. Tady to už ale nejsme my, kdo má dávat dobré rady. Stříbrní absolventi už také vědí, co to obnáší dostat potomky k nějaké životní metě. Je to příležitost, jak my sami získat něco z důležitých zkušeností našich absolventů, dostat od nich zpětnou vazbu a utužit to, co dělá univerzitu univerzitou. Tedy společenství nejen učitelů a studentů, ale i dalších pracovníků, bývalých učitelů a bývalých studentů. Jsem proto moc rád, že se tady můžeme takto setkávat,“ řekl Tomáš Opatrný, který zastupoval rektora univerzity.

Po slavnostním aktu čekalo absolventy hromadné fotografování, slavnostní přípitek, oběd i prohlídka fakulty. Zlatá promoce se na přírodovědecké fakultě slaví od roku 2007, tradici založila jako první na Univerzitě Palackého. Diamantová promoce se letos uskutečnila po čtvrté, stříbrná po třinácté.

Zpět