Projekt GloKnoCo poukazuje na potenciál sportu při sociálním i kulturním rozvoji

Také akce projektu GloKnoCo se musely kvůli epidemii covidu-19 přesunout do online prostředí.
Ilustrační foto: www.facebook.com/gloknoco
Čtvrtek 12. srpen 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Sport nejenže posiluje tělo a ducha, ale může také sehrát důležitou roli při sociálním a kulturním rozvoji či řešení závažných společenských problémů. Poukázat na tento zatím málo využívaný potenciál sportovních aktivit má za cíl tříletý projekt Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative (GloKnoCo), do kterého je zapojena katedra rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty společně s fakultou tělesné kultury.

„Studentům chceme ukázat, jak lze prostřednictvím sportu pracovat s tématy, jako je například chudoba, ekologie, sociální vyloučení, nemoci či humanitární katastrofy. Projekt využívá toho, že děti i dospělé baví hýbat se a sportovat. Pomocí sportovních aktivit se mohou pod vedením lektorů dozvědět více o uvedených tématech. Zatímco někdy je samotná účast částečným řešením problému, dostává děti pryč ‚z ulice‘, jindy se zase účastníci v rámci pohybových her možná řešení teprve učí. Sport tak svým dílem přispívá k sociální změně ve společnosti,“ uvedla Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií, která se na projektu podílí.

Vybraní studenti se s danou problematikou seznamují po teoretické stránce a posléze také v praktických workshopech. V mezinárodních týmech navrhují fiktivní sportovně rozvojové projekty pod vedením neziskových organizací. Letošní konference, která se kvůli pandemii koronaviru uskutečnila online formou, se zúčastnil i Daniel Rybníček z katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP. „Účast na projektu GloKnoCo mi přinesla mnoho nových znalostí a zkušeností. Bylo velmi zajímavé vidět odborníky z Univerzity Palackého i zahraničních univerzit a také představitele neziskových organizací, jak využívají sport pro rozvoj a naplnění agendy Cílů udržitelného rozvoje i snižování nerovnosti uvnitř i mezi zeměmi. Byly nám představeny konkrétní příklady z celého světa i konkrétní nástroje, které organizace používají k vyřešení daných problémů. Semináře provázely zajímavé a kreativní skupinové aktivity, kde jsme se pokoušeli vytvářet nové scénáře a projekty, které by mohly být uplatněny v praxi sportu pro rozvoj,“ vysvětlil student.

Partnery projektu jsou kromě Univerzity Palackého britská University of Brighton a německá Paderborn University a také několik organizací působících v oblasti sportu pro rozvoj. „V neposlední řadě se v rámci projektu snažíme o přiblížení a spolupráci akademického a neziskového sektoru. Jinými slovy, výzkumníci na univerzitách disponují mnoha daty a obecnými informacemi o problematice sportu a rozvoje, zatímco neziskové organizace pracují v terénu a uvádějí konkrétní projekty do praxe. Propojení těchto dvou skupin a vzájemné sdílení informací a zkušeností není zdaleka samozřejmostí. Tuto debatu bychom rádi v rámci projektu nastartovali a dále posilovali,“ dodal hlavní vedoucí projektu na UP, Arnošt Svoboda z FTK.

Další informace o projektu najdete zde.

Zpět