ReConnect propojí olomoucké vědce zkoumající vztahy s Čínou s evropským výzkumem

Grafika: ReConnect China
Čtvrtek 3. listopad 2022, 8:00 – Text: M. Miechová ve spolupráci s M. Křížkovou Hronovou

Co doopravdy víme o současné Číně? Jak EU vnímá její vzrůstající globální vliv? V jakých oblastech je Čína pro EU partnerem a v jakých naopak rivalem? A jakým směrem dále rozvíjet vzájemné vztahy? Těmto otázkám se bude v následujících čtyřech letech věnovat mezinárodní tým výzkumníků v rámci projektu ReConnect China, jehož se v roli partnera účastní i řešitelský tým odborníků z Filozofické fakulty UP.

Čína, nejlidnatější stát světa, disponuje na světě druhou největší ekonomikou. V roce 2020 si však připsala další nej. Stala se největším obchodním partnerem Evropské unie. Je klíčovým hráčem nejen v oblasti mezinárodního obchodu, ale i na poli vědy a techniky. Širší veřejností je ovšem do jisté míry vnímána jako terra incognita, tedy země, o níž jsou informace z důvěryhodných zdrojů složitěji dostupné, a o to více tak podněcují představivost různé útržkovité zprávy a mýty.

„Pro naši fakultu je možnost účastnit se projektu ReConnect China významným milníkem. Jde totiž o první konsorciální projekt typu RIA (Research and Innovation Actions), z programu Horizont Evropa, který se fakultě podařilo získat,“ říká proděkan pro organizaci a rozvoj FF UP Ondřej Kučera z katedry asijských studií. V této souvislosti zdůrazňuje, že nedostatek objektivních informací a znalostí o společenské, kulturní, politické a ekonomické realitě současné Číny představuje pro EU jednu ze zásadních výzev evropské politiky. I proto byla ve druhém pilíři programu Horizont Evropa (rámcový program pro výzkum a inovace EU) vyhlášena výzva k podávání projektů, které významně přispějí k porozumění dynamice, hodnotám, zájmům a možným cílům evropské politiky uplatňované vůči Číně.

Z celkového rozpočtu 8 mil EUR pro danou výzvu byly financovány pouze dva mezinárodní projekty, které uspěly v celoevropské konkurenci. Jedním z nich je projekt s akronymem ReConnect China (‚ReConnect China‘: generating independent knowledge for a resilient future with China for Europe and its Citizens), který sdružuje výzkumné týmy z patnácti prestižních evropských univerzit, výzkumných institucí i státních a soukromých podniků. Široké spektrum partnerů odpovídá interdisciplinární povaze projektu, který propojuje politologii, sociologii a historii s lingvistikou a ekonomií. Za Univerzitu Palackého se na projektu podílí tým řešitelů z katedry asijských studií filozofické fakulty, a to pod vedením Richarda Turcsányiho.

Projekt ReConnect si klade ambiciózní cíl zmapovat čtyři klíčové oblasti spolupráce EU a Číny: oblast vědy a techniky, ekonomie a obchodu, čínskou vnitropolitickou scénu a čínskou zahraniční politiku. V těchto oblastech bude usilovat o vytvoření databází veřejně přístupných online zdrojů – od zákonů, předpisů a úředních vyhlášek až po obsah sociálních sítí spravovaných čínskou vládou. Odborníci jsou podle Richarda Turcsányiho přesvědčeni, že právě tyto zdroje poskytnou mimořádný vhled do čínského politického i společenského diskurzu. Zároveň přispějí k formování nezávislé evropské expertízy, která se stane pevným základem pro tvorbu politik Evropské unie založených na faktických znalostech.

„Hlavním úkolem ReConnectu je identifikovat oblasti, v nichž je spolupráce s Čínou pro EU žádoucí, možná, nebo naopak neuskutečnitelná,“ zdůrazňuje Richard Turcsányi. Dodává, že výstupy z něj budou adresovány tvůrcům politik na úrovni EU i jednotlivých členských států, aktérům z různých odvětví byznysu, studentům a pracovníkům ve vzdělávání i široké veřejnosti.

„Naším záměrem je nabídnout alternativu k současnému propojení EU a Číny a přispět tak k jejich spolupráci na globálních výzvách, jakými jsou udržitelný rozvoj, změna klimatu a lidská práva,“ doplňuje za řešitelský tým Richard Turcsányi.

Prohlubováním a šířením znalostí o Číně směrem k relevantním cílovým skupinám se ReConnect China má etablovat jako evropské centrum pro transfer informací, networking a vytváření synergií s podobně zaměřenými iniciativami. Samotná účast v projektu přinese katedře asijských studií, filozofické fakultě i Univerzitě Palackého další cenné kontakty na poli mezinárodní vědy. Bezesporu významně přispěje k posílení prestiže univerzity jakožto výzkumné instituce.

Rámcový program EU pro výzkum a inovace, 2021–2027

Horizont Evropa je největším rámcovým programem EU pro výzkum a inovace s rekordním rozpočtem téměř 100 miliard eur. To je o celou třetinu vyšší rozpočet, než jaký byl alokován na předchozí rámcový program H2020. Hlavním cílem je podpořit projekty s vědeckým, technologickým, ekonomickým a celospolečenským dopadem a posílit tak úroveň vědeckého a technického poznání EU a konkurenceschopnost všech jejích členských států, přičemž jednou z priorit je podpořit i doposud ne plnohodnotně zapojené země, jako je Česká republika.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)