Rektor ocenil vědecké pracovníky v transferu technologií

Večeři šampionů zahájil rektor Jaroslav Miller.
Foto: VTP UP
sobota 2. prosinec 2017, 8:00 – Text: Dana Jurková

Třem desítkám vědeckých pracovníků Univerzity Palackého poděkoval rektor Jaroslav Miller za dosavadní práci v oblasti transferu technologií a na Proof-of-Concept projektech. Ocenění bylo součástí Večeře šampionů technologického transferu, která se konala tento týden v Olomouci.

„Technologický transfer výsledků naší univerzity, kterého se účastníte, je esencí třetí role univerzity. Vážím si vaší práce nad rámec role vzdělávací a výzkumné. V dnešní době není lehké uspět s inovací na trhu. Proces trvá dlouho a nese obrovská rizika. Je to však jediná cesta, jak zpřístupnit špičkové vědecké výsledky naší univerzity společnosti,“ zahájil rektor Jaroslav Miller slavnostní večeři.

Mnoho významných vědeckých nápadů se na trh nedostane, protože jsou posuzovány z mnohem širšího pohledu, než je jen vědecká excellence. Nesmí být příliš drahé, musí mít zajištěnou ochranu proti zneužití. Společnost musí porozumět jejich benefitům a kupovat je. Pro každý produkt na trhu navíc existuje obrovská konkurence, kterou musí porazit.

„Proto jsou projekty Proof-of-Concept vhodným prvním krokem na cestě k praktickému uplatnění výstupu.  Už jen poslat do takového projektu přihlášku svědčí o odvaze prosadit svůj nápad do praxe,“ ocenil vědecké pracovníky Filip Auinger z pořádajícího Vědeckotechnického parku UP (VTP).

Projekty Proof-of-Concept VTP podporují vědecké aktivity vedoucí ke komerčnímu uplatnění. Kromě finanční podpory, individuálního plánu komercializace a konzultace odborníků na transfer technologií získají jejich řešitelé prostor dělat to, co je ve vědě baví a zajímá. Vědeckotechnický park k projektům vyhlásil kontinuální výzvu. Podrobnosti najdete na webu ZDE.