Rektor UP jmenoval Jaroslava Vomáčku děkanem fakulty zdravotnických věd

Nového děkana jmenoval rektor UP na návrh fakultního akademického senátu.
Foto: Velena Mazochová
úterý 14. únor 2017, 11:00 – Text: Velena Mazochová

Prvního března se vedení fakulty zdravotnických věd ujme její staronový děkan Jaroslav Vomáčka. Jmenovací dekret mu dnes dopoledne předal rektor Jaroslav Miller, a potvrdil tak jeho znovuzvolení do funkce pro další čtyřleté období.

Nástup do druhého funkčního období vnímá nově zvolený děkan se stejnou zodpovědností, s jakou přebíral jmenovací dekret poprvé. „Je to obdobné, i když obhájit funkci není nijak jednoduché. Člověk musí za ty čtyři roky něco dokázat, aby jej akademický senát znovu zvolil. Beru to ale rovnocenně, práce je stále dost,“ zdůraznil Jaroslav Vomáčka.

Ke znovuzvolení mu blahopřál rektor Jaroslav Miller v úvodu porady s děkany v zasedací síni Rektorátu UP. „K vítězství ve volbách gratuluji jménem svým i všech ostatních členů vedení,“ uvedl rektor při předání jmenovacího dekretu.

Jaroslav Vomáčka byl do čela fakulty zvolen 26. ledna, kdy pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů fakultního akademického senátu. Svůj volební program a vizi rozvoje fakulty pro období 2017 – 2021 představil 18. ledna na setkání s akademickou obcí. Více ZDE.