Rektor UP se rozhodl odvolat výpověď děkana přírodovědecké fakulty, doufá ve zklidnění emocí a racionální přístup

Grafika: Žurnál UP
Úterý 22. listopad 2022, 20:03 – Text: (red)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., se rozhodl odvolat výpověď z pracovního poměru, která byla dána zaměstnanci univerzity, děkanovi Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci panu doc. RNDr. Martinu Kubalovi, Ph.D. Pan doc. Kubala se zpětvzetím výpovědi souhlasil a celý pracovněprávní spor se tak uzavřel.

Rektor stál před nelehkým rozhodnutím, neboť ve věci možnosti výpovědi zaměstnanci univerzity jmenovaného do funkce děkana existuje (s ohledem na nedostatečnou úpravu v zákoně o vysokých školách) dvojí právní výklad. Rektor měl a má k dispozici odborná právní stanoviska obhajující oba právní závěry, tedy jak ten, že děkanovi lze (při naplnění zákonných podmínek dle § 52 ZP) dát výpověď, tak i ten, že děkanovi nelze dát výpověď bez jeho předcházejícího odvolání z funkce (postupem dle § 28 odst. 3 zákona o vysokých školách).

Rektor, mající na mysli akademické svobody a záruky těchto svobod upravených (i když nedostatečně) v zákoně o vysokých školách, se nakonec rozhodl dát přednost právě tomu výkladu, který akademickému zaměstnanci (zde výslovně děkanovi) poskytuje ochranu (související s autonomií fakult a akademickými svobodami) jdoucí nad rámec obecné úpravy v zákoníku práce, ochranu, která má garantovat stabilitu této funkce.

Další postup v dané věci je tedy již v rukou akademických orgánů. Rektor je přesvědčen, že jeho rozhodnutí zklidní současnou vyhrocenou situaci a namísto emočních reakcí nastoupí racionální uvažování a řešení podstaty věci.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)