Rektoři a děkani hudebních vysokých škol států CEEC rokovali poprvé na UP

Při příležitosti mezinárodního setkání rektorů a děkanů hudebních vysokých škol uvedl Ensemble Damian v Kapli Božího Těla UC UP alegorické melodrama Saeculum coronatum.
Fotogalerie: Vojtěch Duda
čtvrtek 26. duben 2018, 17:00 – Text: Milada Hronová

Vůbec poprvé jednali rektoři a děkani hudebních fakult a akademií států střední a východní Evropy (CEEC) na Univerzitě Palackého. Dvoudenní prestižní sympozium čelných představitelů hudebních škol bývalého východního bloku Evropy, které se konalo 18. a 19. dubna, se věnovalo novým možnostem spolupráce.  

„Naším cílem bylo nově definovat strategické partnery, a to jak na bilaterální, tak na multilaterální úrovni.  Společně jsme se zamýšleli nad tím, co dalšího je nutné udělat, aby hudební aktivity vysokých škol měly ve všech oblastech svých činností větší globální dopad, v hudebním vzdělávání, umění i výzkumu. Zabývali jsme se konkrétními kroky, které je třeba udělat proto, aby nejvýznamnější produkce byly viditelnější a měly širší a výraznější odezvu. Z našich diskusí také vyplynulo, jak se na národních úrovních potýkáme s nevhodnou scientometrií a citačními nástroji, které nemají východiska v humanitních oborech. Klíčové výstupy v oblasti muzikologie nebo hudební pedagogiky se s nimi míjejí a mylně se pak může zdát, že citovanost a dopad monografií je zanedbatelný. Opak je však pravdou,“ řekl Vít Zouhar, prorektor Univerzity Palackého. Proto rektoři a děkani hudebních škol Evropy prezentovali během rokování zejména ty klíčové aktivity, pro něž hledali partnery pro muzikologický, hudebně pedagogický či interdisciplinární výzkum, partnery pro vzdělávání excelentních interpretů a skladatelů i partnery pro tvorbu společných uměleckých projektů. Během dvoudenního setkání, které se uskutečnilo také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, přemýšleli reprezentanti hudebních fakult a akademií států CEEC i o společném prostoru pro zpřístupňování a propagaci studentských hudebních festivalů a konferencí.

„Jedním z témat, které mezi námi silně rezonuje a získává stále větší prostor v kurikulárních materiálech interpretačních, kompozičních i pedagogických studijních programů hudebního vzdělávání, je improvizace. Tento trend vnímám jako jakýsi návrat ke kořenům, neboť improvizace byla v průběhu uplynulého století provozována na vysokých školách, hudebních akademiích a konzervatořích spíše okrajově,“ dodal skladatel a muzikolog Vít Zouhar. Přestože se jedná o tradiční prvek hudebních kultur, byla podle něj improvizace pouze součástí několika vybraných oborů, mezi něž patří hra na varhany, církevní a stará hudba, kompozice či jazz. „Teprve v posledních letech se stává pevnou součástí studia napříč hudebními obory, stejně jako je klíčovým tématem v oblasti hudební výchovy a předmětem muzikologických výzkumů. Nepochybně to souvisí také s holistickými tendencemi dnešní společnosti,“ uvedl prorektor UP.

K prestižnímu jednání přijela do Olomouce většina hlavních představitelů předních vysokoškolských hudebních institucí zemí CEEC.  Vůbec poprvé tak například Univerzitu Palackého navštívili rektor University of Arts v Bělehradě a respektovaný hudební skladatel Zoran Erić a významný violoncellista a prorektor pro vědu na Estonské hudební akademii v Tallinnu Henry-David Varema. Také prorektor Hudební akademie Ference Liszta v Budapešti a významný maďarský skladatel Gyula Fekete nebo dirigent a děkan Hudební fakulty Univerzity Ljubljana  Marke Vatovec či jazzový kytarista a děkan Hudební fakulty univerzity v makedonském Štipu Antonio Kitanovski navštívili Olomouc poprvé. Hostem setkání byla i profesorka Julie Brown, respektovaná muzikoložka a vedoucí Department of Music na prestižní Royal Holloway z University of London.

„Jsem velmi rád, že všichni pozvání do Olomouce přijali a ocenili význam tohoto jednání. Například rektor Erić Olomouc upřednostnil před Aténami, kde se konal další významný summit. A velmi podobně se rozhodovali i ostatní. Také vysoce hodnotili hudebně vědné, pedagogické a umělecké aktivity Katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě a Katedry muzikologie na  Filozofické fakultě Univerzity Palackého, počínaje monografiemi, kritickými edicemi, CD nahrávkami, hudebně neurologickým výzkumem či edukačním programem Slyšet jinak,“ zdůraznil Vít Zouhar. Doplnil, že velkým zážitkem pro všechny byla opera úzce spjatá s historií olomoucké univerzity Saeculum coronatum, kterou v Kapli Božího Těla Uměleckého centra  uvedl Ensemble Damian na závěr prvního dne jednání.

Pořadatelem dvoudenní konference byla Univerzita Palackého společně s Janáčkovou akademií v Brně.

Více ZDE.