Revmatolog Pavel Horák převzal čestnou medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Foto: Egon Havrlant
Úterý 5. říjen 2021, 15:00 – Text: Egon Havrlant

Čestná medaile, kterou Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně uděluje pouze několikrát do roka, patří bezesporu k největším poctám, jichž mohou její členové dosáhnout. Toto významné ocenění před několika dny převzal profesor Pavel Horák, přednosta III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Stalo se tak u příležitosti konání 64. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů, odborné konference pořádané letos právě v hanácké metropoli. 

Udělení čestné medaile navrhla v tomto případě Česká revmatologická společnost ČLS JEP, jíž je profesor Pavel Horák místopředsedou. Ocenění převzal z rukou profesora Vladimíra Paličky, místopředsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a profesora Jiřího Vencovského, předsedy České revmatologické společnosti ČLS JEP.  

„Nesmírně si tohoto ocenění vážím. Navíc je pro mě obrovskou ctí, že jsem čestnou medaili mohl dostat právě z rukou pana profesora Paličky, kterého považuji za jednoho z největších odborníků v oborech klinické osteologie a klinické biochemie. Jsem rovněž poctěn, že ocenění pro mě navrhli kolegové z revmatologické společnosti, ze srdce tedy děkuji také mým přátelům profesoru Vencovskému a profesoru Pavelkovi, s nimiž řadu let úzce spolupracuji,“ řekl bezprostředně po převzetí čestné medaile profesor Pavel Horák, který byl už v minulosti několikrát oceněn za svou odbornou medicínskou práci. Mimo jiné získal například cenu za nejlepší publikaci od České internistické společností a také od České revmatologické společnosti, je čestným členem ČLS JEP, čestné členství mu udělily také odborné revmatologické společnosti na Slovensku či v Polsku. 

Profesor Pavel Horák patří k předním českým odborníkům v oboru revmatologie. Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu systémových chorob pojiva, na nové léčebné možnosti u revmatoidní artritidy, anklozující spondylitidy, systémového lupus erythematodes a psoriatické artritidy. Věnuje se i diagnostice a léčbě osteoprózy a dalších metabolických onemocnění skeletu. Je autorem více než 160 odborných publikací, spoluautorem čtyř monografií a dvou desítek kapitol v monografiích. Je nejen vyhledávaným a uznávaným lékařem, často citovaným vědcem, ale rovněž oblíbeným pedagogem. 

Zpět