Říjnové jednání Akademického senátu Univerzity Palackého

Ilustrační foto:
Vojtěch Duda
Pátek 22. říjen 2021, 10:45 – Text: Ivana Pustějovská

Na svém říjnovém jednání se ve středu sešli členové a členky Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Senátoři a senátorky mimo jiné vyslechli informace o postupu příprav sestavování rozpočtu univerzity, jehož návrh by podle rektora UP Martina Procházky měli dostat k projednání na zasedání 24. listopadu.

Členové a členky Akademického senátu UP se věnovali řadě předložených dokumentů a norem, například si vyslechli informaci o tom, že legislativní a ekonomická komise senátu projednaly Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UP na rok 2022. Senátoři v rozpravě k dokumentu vznesli mimo jiné i podnět na posílení poradenských služeb, především psychologických pro studenty i zaměstnance. Se zapracovanými připomínkami legislativní komise plán schválili.

Senát také schvaloval členy Vědecké rady CATRIN UP. Z dvaceti navržených jmen v tajném hlasování souhlasili senátoři s osmnácti osobnostmi.

Ve studentské rubrice se zajímal senátor Aleš Stejskal, proč v Informačním systému STAG UP studenti „nevidí“ ostatní kolegy ve skupinách na seminářích. Podle prorektora Víta Zouhara jde o uplatnění GDPR, tedy nařízení o ochraně osobních údajů. „Jde nám jen o jména u předmětu, o nic víc, nepotřebujeme e-mail ani další údaje,“ uvedl Aleš Stejskal, podle kterého by bylo dobré, kdyby systém tuto funkcionalitu povolil. Senátoři pak přijali usnesení, ve kterém požádali vedení UP o hledání řešení v této záležitosti.

Velká debata byla o nedostatečné kapacitě menz, které se zúčastnil i ředitel Správy kolejí a menz UP Libor Kolář. Senátoři v diskuzi upozorňovali, že menzy nestíhají uvařit dostatečný počet jídel nejen pro studenty, ale ani pro zaměstnance. Zmínili nedostatek personálu i jeho nízké platy. Zdůrazňovali, že péče o zaměstnance a studenty, k níž možnost stravovat se v zaměstnání patří, je prioritou univerzity. Řeč byla i o potřebě výstavby nových stravovacích kapacit. Senátoři pak přijali usnesení, v němž žádají vedení Univerzity Palackého o podrobné informace a návrh systémového řešení ve věci aktuálního stavu hospodaření, personálních a technických stravovacího úseku SKM UP, a to s přihlédnutím k momentální velmi nepříznivé situaci a možným rizikovým faktorům.

Přijatá usnesení i další informace a dokumenty najdete na stránkách AS UP.

Zpět